20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Geçerli Tek Teklif Kalması- İhalenin İptali Kararı-  Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanılması İlkesine Uygun Haraket Edildiği Hakkında.

Danıştay 13’üncü Dairesi 01.10.2014 tarihli kararında:

“Uyuşmazlık konusu olayda, dört isteklinin teklif vermesiyle rekabetin sağlandığı anlaşılan söz konusu ihalede, işin yaklaşık maliyeti ile ihale sürecinin son aşamasında tek geçerli teklif olarak belirlenen davacı şirkete ait teklif ve çeşitli nedenlerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatları karşılaştırıldığında, idarece, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verildiğinden; bu kararın ihale mevzuatına uygun bulunmasına dair dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates