26 Mayıs 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » Harcırah Kanunu’nun Bazı Maddeleri (33 Ve 50) Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Miktarları (2011)

Harcırah Kanunu’nun Bazı Maddeleri (33 Ve 50) Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Miktarları (2011)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ)
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel) 
GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan: 45.50
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 41.00
B- Memur ve Hizmetlilerden:
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar(1) 34.50
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar(2) 31.50
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 29.00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 26.50
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 25.50
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

(2) 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

 
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 10.00
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 9.50
Bu Tazminattan Yararlananlardan;

(1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.02.1984 gün ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

(2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates