21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İhale Usulünün Doğru Belirlenmemesi

İhale Usulünün Doğru Belirlenmemesi

Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar:

“…Bu durumda uyuşmazlığa konu ihalede ihale konusu iş kalemlerinin büyük bir oranın ve yine yaklaşık maliyetinin büyük bir kısmının hizmet alım işleri oluşturduğu, bir yapım işi ihalesinde ihale dokümanında ön proje veya kesin projeye yer verilmesi gerekirken ihale dokümanı kapsamında herhangi bir projeye yer verilmemesi karşısında uyuşmazlık konusu ihalenin bir yapım işi ihalesi değil bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince idarelere verilen rekabeti sağlama görevi nedeniyle idareler ihaleye çıkarken ihale  usulünü ve ihale türünü doğru belirlemekle yükümlü olduğu dikkate alındığında yapım işi olarak ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğu dolayısıyla davacının itirazen şikayet dilekçesindeki 1. iddia yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin bir yapım işi ihalesi değil bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğunun belirlenmesi karşısında ihalede benzer iş tanımının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan D/1, D/III ve D/V grubu işler olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olması karşısında davacının itirazen şikayet dilekçesindeki 2. iddia yönünden de itirazen şikayet başvurusunun reddinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak davacının itirazen şikayet dilekçesindeki her iki iddia yönünden de davaya konu Kamu İhale Kurulu’nun **.**.2017 tarih ve 2017/UY.III-**0 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates