21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » İMKB Avukat Alım İlanı

İMKB Avukat Alım İlanı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  AVUKAT  SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

 A. BAŞVURU ŞARTLARI

 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Avukat sınavına katılabilmek için; adayların İMKB Personel Yönergesi’nin 13 üncü maddesinde belirtilen;

1-Türk vatandaşı olmak (29/08/1981 tarih ve 17473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır), 2- 18 yaşını bitirmiş olmak, 3- Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak, 4-Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkum olmamak, iflas etmiş olmamak, 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olmamak, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticilerinden ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlardan olmamak, Borsa personeli için aranan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, 5- En az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya dengi yüksek eğitim kurumunu bitirmiş olmak,

6- Son başvuru tarihi itibariyle (22/07/2011) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak),

7- Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

8- Daha önce Borsa tarafından yapılan sözlü sınavda başarısız olmamak,

genel şartlarına ek olarak;

9-Son başvuru tarihi itibariyle 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş olmak,

10-Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1981 ve sonrası tarihlerde doğanlar),

11- Avukatlık ruhsatnamesini almasını müteakip asgari iki yıllık fiili iş tecrübesine sahip olmak,

12- En az; KPDS’de “B”, matbu (paper base) TOEFL sınavında “550”, internet tabanlı TOEFL sınavında “79” veya IELTS’de “6,5” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak ve son başvuru tarihi itibariyle en geç 2 yıl öncesine ait belge ile belgelemek (22/07/2009 ve sonraki tarihlere ait belgeler)

ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.

B. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI,

1- Sınav iki aşamada yapılacak olup, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecek ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.

2- Yazılı sınav 30-31 Temmuz 2011 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır. Sınav yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecek ve ayrıca başvuru sayfasında ilan edilecektir.

3- Yazılı Sınav; adayların, akademik bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanan “Hukuk Bilgisi Sınavı”ndan ve çoktan seçmeli usulde yapılacak olan genel yetenek sınavından oluşacaktır. “Hukuk Bilgisi Sınavı” klasik usülde aşağıdaki 6 konudan yapılacaktır.

 

i. Medeni Hukuk-Borçlar Hukuku

 

ii. Medeni Usul Hukuku

 

iii. Ticaret Hukuku

 

iv. İdare Hukuku

 

v. İcra ve İflas Hukuku

 

vi. İş Hukuku

 

4- Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınava giriş ile ilgili bilgileri www.imkb.gov.tr internet adresinde İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Başvuru Durumumu Göster” sorgulama ekranından da TC Kimlik Numarasını, e-posta adresini ve onay kodunu girerek öğrenebileceklerdir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.

5- Sınav programı aşağıdaki gibidir:

30/07/2011 Cumartesi 31/07/2011 Pazar
SAAT OTURUM SAAT OTURUM
09:00-10:00 Genel Yetenek 09:00-10:00 İcra ve İflas Hukuku
10:00-10:15 ARA 10:00-10:15 ARA
10:15-11:15 Medeni Hukuk-Borçlar Hukuku 10:15-11:15 İş Hukuku
11:15-11:30 ARA 11:15-11:30 ARA
11:30-12:30 Medeni Usul Hukuku 11:30-12:30 Kişilik Envanteri Uygulaması1
12:30-13:30 ARA
13:30-14:30 Ticaret Hukuku
14:30-14:45 ARA
14:45-15:45 İdare Hukuku

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates