21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

“…Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/128461 ihale kayıt numaralı “Hizmet Binası Revizyon ve İkmal İnşaatı İşi” ihalesine katılan davacı şirket tarafından, teklif dosyası kapsamında iş deneyiminin tevsiki amacıyla Gülnar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 21.08.2014 tarih ve 1602 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede iş sahibinin de, işin yüklenicisinin de Ulu İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, yani işveren ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, aynı ihaleye teklif sunan diğer bir istekli olan Mase Yapı ve Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme sonucunda davacı şirketin iş deneyim belgesinin geçerli olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve belgeyi düzenleyen Gülnar Belediye Başkanlığı’na 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin şerh düşülmesi gerektiğinin bildirilmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, davacı tarafından sunulan 21.08.2014 tarih ve 1602 sayılı iş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından dolayı bir sözleşmeye dayanmaması, iş deneyimine konu işin gerçekten yapılıp yapılmadığının ve kapsamının ne olduğunun denetimine imkân bulunmaması nedeniyle anılan belgenin kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk görülmemiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates