19 Haziran 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

4/B (Sözleşmeli Personel) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Teknikeri 1 SHMYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunu olmak Flow sitometri uygulamalarında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Sağlık Teknikeri 1SHMYO Tıbbi Laboratuar Bölümü mezunu olmak Tüberküloz moleküler epidemiyolojik tiplendirme yöntemlerinde en az 3 yıl deneyimli olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(2) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(3) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(4) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

(5) 2008 yılı KPSS (B) gurubu sınavlarından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

(6) 5917 Sayılı Kanunun 47 maddesinin 5. fıkrasının (a) bendinin son paragrafı gereğince sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

(7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1) Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını istanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

(4) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(5) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

(6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

NOTLAR

1) Başvuru ve atanma işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

2) ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates