29 Eylül 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

 Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaların, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 17.09.2018 tarihli kararı:

“…4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine  bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda  bulunduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şikâyet başvurusunda açık ve ayrıntılı olarak ileri sürülmeyen bir iddianın somutlaştırılmak suretiyle ileri sürülmesi nedeniyle başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates