18 Haziran 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2010 )

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2010 )

DUYURU
KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARININ :

S. NU SINIFI UNVANI TOPLAM ALINACAK PERSONEL MİKTARI PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER 2008 KPSS PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU CİNSİYETİ ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER
1. THS Kimyager 1 Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunu Olmak. KPSSP03 EN AZ 70 PUAN E/K VAN
2. GİHS Muhasebeci 1 Yüksekokulların Muhasebe, Bilgi Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları yada Finans ve Muhasebe Bölümü Mezunu Olmak. KPSSP93 EN AZ 70 PUAN E/K ANKARA
3. YHS Garson 3 Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi veya Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Mezunu Olmak ya da 3308 Sayılı Kanuna Göre Garsonluk Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak. KPSSP94 VEYA KPSSP93 EN AZ 50 PUAN K ANKARA
4. GİHS Güvenlik Görevlisi 1 5188 Sayılı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak veya Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma ya da Savunma ve Güvenlik Bölümü Mezunu Olmak KPSSP94 VEYA KPSSP93 EN AZ 60 PUAN K ANKARA
5. GİHS Güvenlik Görevlisi 1 5188 Sayılı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip Lise veya Dengi Okul Mezunu Olmak veya Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma ya da Savunma ve Güvenlik Bölümü Mezunu Olmak KPSSP94 VEYA KPSSP93 EN AZ 60 PUAN E ANKARA
6. GİHS Zabıt Katibi 1 Adalet Yüksekokulu veya Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunu Olmak. KPSSP93 EN AZ 50 PUAN E/K VAN

3.BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

a.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).

b.2008 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2008 KPSS) girmiş olmak.

c.İlan edilen unvanlar için en üst öğrenim düzeyi itibariyle öğrenim şartını taşımak ve en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmiş olmak.

ç.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak.

d.Merkezi sınav giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

(1) Lisans mezunları için (KPSS 28-29 Haziran 2008) itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (28 Haziran 1979 tarihinden sonra doğmuş olmak)

(2) Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için (KPSS 21 Eylül 2008) itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (21 Eylül 1979 tarihinden sonra doğmuş olmak)

e.Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

f.Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil memur adayı olur” kararlı rapor almış olmak. (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).

g.Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

ğ.Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

4.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER;

a.Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi, (aslı, noter veya okuldan onaylı sureti mülakata çağrılması halinde getirilecektir. Okul bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesi.)

b.Noter veya muhtardan onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.kimlik numaralı olacak)

c.2008 KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı veya noter onaylı sureti mülakata çağrılması halinde getirilecek, ilanda belirtilen ve esas alınması istenen notun altı kırmızı kurşun kalemle çizilecek.)

ç.İş talep formu.(J.Gn.K.lığı internet sitesi www.jandarma.tsk.tr adresinden temin edilerek talimatına göre doldurulacak, ilanda belirtilen sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.)

d.Müracaat edeceği unvana ait istenen ustalık-kalfalık belgesi, özel güvenlik eğitim sertifikası v.b. belge fotokopileri (aslı veya noter onaylı sureti mülakata çağrılması halinde getirilecektir)

e.Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)

f.Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi. (Aslı veya onaylı örneği mülakata çağrılması halinde getirecektir.)

g.Muhtarlık veya nüfus müdürlüklerince onaylı ikametgah ilmuhaberi.

ğ.Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil belgesi. (Son üç ay içerisinde alınmış olması gerekir. Sabıkası olanlar için mahkeme kararı eklenecektir)

h.Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde diploma en altta olacak şekilde takarak getireceklerdir.

5.BAŞVURU YERİ VE TARİHİ;

Yukarıda belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adaylar belirtilen belgeler ile birlikte;

a.Kimyager ve zabıt katibi kadrolarına, 02 Şubat 2010 tarihinde.

b.Muhasebeci ve garson kadrolarına, 03 Şubat 2010 tarihinde,

c.Güvenlik görevlisi kadrosuna, 04 Şubat 2010 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Bakanlıklar PTT binasının karşısında bulunan Polis Akademisinin yanında Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA adresine şahsen başvuruda bulunacaklardır. Unvanlar için belirtilen tarihlerde başvurular yapılacak, posta veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6.UYGULAMALI SINAV, MÜLAKAT VE DUYURU:

a.Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın (6) katı kadar aday merkezi sınav sonuçlarına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere mülakat ve/veya uygulamalı sınavına tabi tutulacaktır.

b.Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede değerlendirmeye tabi tutulacakları en geç 12 Şubat 2010 tarihine kadar J.Gn.K.lığı internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) yayımlanacak, ayrıca yazı ile bildirilmeyecek ve başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

c.Değerlendirme; mülakat ve/veya uygulama sınav şeklinde 23-24 Şubat 2010 tarihleri arasında (dahil) Bakanlıklar PTT binasının karşısında bulunan Polis Akademisinin yanında Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA’da yapılacak, adayların hangi tarihte çağrılacağı başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ç.Değerlendirme sonuçları en geç 15 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İRTİBAT NUMARALARI: 0312 456 3133 – 0312 456 1131 – 0312 456 1137 – 0312 456 1132

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates