22 Mayıs 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Kamu davası Açıldığı İddiasının Adli Makamlarla Yazışma Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi

Kamu davası Açıldığı İddiasının Adli Makamlarla Yazışma Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi

    Danıştay 13. Dairesinin 03.01.2017 tarihli kararı:

                    “Dosyanın incelenmesinden; davacı Nazım Yakut’un, Metrani Entegre Hiz. Yön. ve. Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklıkları ve pay hisseleri incelenerek, haklarında kamu davası açılıp açılmadığının sorgulanmasının gerektiği, anılan şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin sahibi olan firmanın (şirketin %60 hissesine sahip olan ÇMS İnş. Tem. Akar.Oto. İnş. Kay. Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.) yetki verdiği Murat Çelik ve %65 payına sahip olan Şeref Çelik’in haklarında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılmış olduğu ve davaların derdest olduğu iddialarıyla Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurul’un yasaklılık sorgulama sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Metrani Entegre Hiz. Yön. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, bu şirketin %60 hissesine sahip olan ÇMS İnş. Tem. Akar. Oto. İnş. Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd Şti. ve yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadriye Çelik’in ve birim fiyat teklif mektubunu imzalayan İlhan Çelik’in kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıkları ve haklarında açılmış kamu davası bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdiği görülmektedir.

                  Kurul tarafından, davacının başvurusunda belirttiği şirketler ve ortakları hakkında kamu davası açılmış olup olmadığına ilişkin olarak gerekirse adli makamlarla yazışma yapılmak suretiyle kapsamlı bir inceleme yapılması gerekirken, sadece söz konusu şirketler ve mevcut ortakları için yasaklılık sorgulaması yapılarak eksik inceleme ile karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacının 4. iddiasına yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates