27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kurul’un inceleme yetkisinin başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği ile sınırlı olduğu, ihalede yeterli rekabet ortamı oluşup oluşmadığının re’sen değerlendirilemeyeceği hakkında.

  Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2016 tarihli  kararı:

 “…Bu durumda; ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususu, başvuru sahibinin iddiaları

ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden yapılan incelemenin kapsamına dahil olmadığından ve davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisi bulunmadığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates