18 Ekim 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Genel Hukuk Mevzuatı » Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27443
YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(c),” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “A,F,G ve H türleri” ibaresi “A türü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “D4 yetki belgesi sahipleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine” ibaresi “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine” şeklinde;  beşinci fıkrasında yer alan “24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi” ibaresi “24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi” şeklinde ve on birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009″ ibaresi “30/9/2010″ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonlarına “1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/6/2009 27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/8/2009 27326
Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates