21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Avukatlık Hukuku » Karşı Yan Vekalet Ücretinde Makbuz Müvekkil Adına Düzenlenmelidir

Karşı Yan Vekalet Ücretinde Makbuz Müvekkil Adına Düzenlenmelidir

Avukatlara mahkemelerce hükmolunan vekalet ücretleri için VUK 375 nolu tebliği uyarınca, davayı kazanan avukat, davayı kaybeden tarafa serbest meslek makbuzu düzenliyordu.Ancak  uygulamada davayı kazanan avukatın düzenlediği serbest meslek makbuzu hasım durumunda olan davayı kaybeden şirkete ya ulaştırılamıyor yada ulaştırılsa bile stopajın beyan edilmesi ve vergi dairesine ödemesinde her zaman sıkıntı yaşanıyordu.

26.04.2014 tarihinde yayınlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile daha önce yayınlanmış 1-123 seri nolu kdv genel tebliğlerinin tamamı yürürlükten kaldırılmıştır. Yayınlanan kdv genel uygulama tebliğinde, avukatların mahkemelerce hükmolunan vekalet ücretlerini kime düzenleyeceği konusuna açıklık  getirilmiştir.

Tebliğde davayı kazanan tarafın dosyada hükmolunan vekalet ücretini kayıtlarına gelir olarak yazacağı (kdv uygulanmadan) buna karşılık avukatından mahkemeden elde edilen  vekalet ücreti karşılığı serbest meslek makbuzu talep edeceği ifade edilmiştir.Davayı kaybeden taraf ise dosyaya ödeyeceği avukat vekalet ücreti karşılığında serbest meslek makbuzu olmaksızın bu tutarı (kdv uygulamadan) gider yazabilecektir.

Örneğin mahkemenin dosyada 1.000.-TL (kdv dahil) vekalet ücretine hükmettiği durumda davayı kazanan şirket bu tutarı defterlerine gelir olarak yazacak (kdv uygulanmadan) ve kendi avukatından da  vergi dairesine ödeyeceği stopaj ve kdv dahil ücreti toplam 1.000.-TL maliyeti oluşacak şekilde serbest meslek makbuzu talep edecektir.

Yapılacak hesaplama için elde edilen avukat vekalet ücreti kdv dahil olduğunda bu rakamı 0,84745 katsayı ile çarptığımızda elde edilen brüt gelirden kesilecek stopaj ve kdv dahil ödenecek tutar işverene  tam 1.000.-TL maliyet oluşturacaktır.

1000 * 0,84745 = 847,45 TL Brüt Ücret

                             169,50 TL  %20 Stopaj Kesintisi

                              677,95 TL Net Tutar

                              152,55 TL Kdv

                             830,50 TL Ödenecek Tutar

Davayı kazanan taraf kendi avukatına makbuz karşılığı 830,50 TL ödenmiş ve avukat adına vergi dairesine 169,50 TL stopaj yatırılarak işveren toplam dosyadan elde ettiği gelir kadar 1.000.-TL maliyete katlanmış olacaktır.

Mahkemece hükmolunan vekalet ücreti kdv hariç olması durumunda ise şirket kayıtlarına 1.180 TL gelir kaydedecek (kdv uygulamadan) kendi avukatından alacağı makbuz içinde aşağıdaki gibi hesaplama yapacaktır.

1.180 / 1,18  =    1.000,00 TL Brüt Ücret

                               200,00 TL  %20 Stopaj Kesintisi

                               800,00 TL Net Tutar

                               180,00 TL Kdv

                               980,00 TL Ödenecek Tutar

Avukata makbuz karşılığı 980,00 TL ödenmiş ve avukat adına vergi dairesine 200,00 TL stopaj yatırılarak işveren toplam dosyadan elde ettiği gelir kadar 1.180.-TL maliyete katlanmış olacaktır.

Sonuç olarak davayı kazanan tarafın avukatı serbest meslek makbuzunu artık kendi müvekkiline düzenleyecektir.

Yürürlükteki VUK 375 nolu tebliğe göre davayı kazanan avukatın davayı kaybeden tarafa makbuz düzenleyeceğine ilişkin bölümünün de iptal edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin kdv uygulama tebliğinin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Resmi Gazete Sayısı 28983
Resmi Gazete Tarihi 26/04/2014

 B. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR..

4. Avukatlık Ücretleri

Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV nin konusuna girmez.Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.Mahkeme kararında ‘’KDV hariç’’ şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin kdv dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates