21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Konya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi,hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlarınHizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dilbaşarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

4. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora,Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7. İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Konya Üniversitesi Rektörlüğü

Karaciğan Mahallesi, Ankara Caddesi No: 74 Karatay/Konya

Telefon: 0 332 2356100 – 0 332 2362145

2012 YILI İLANA ÇIKILACAK KADROLAR

BİRİMİ ANABİLİM/ANASANAT DALI ÜNVANI DRC AD. ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Mekanik ABD Yrd.Doç . 4 1 Çelik çerçevelerde sismik sönümleyici kullanımı üzerine Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri ABD Doç. 1 1 Biyoyakıtlar konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü/Endüstri Mühendisliği Yrd.Doç . 3 1 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Tesis Yerleşim Planları üzerine Doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü/Termodinamik ABD Yrd.Doç . 4 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda karlanma şartlarında evaporatörlerin performansı üzerine Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir ve Bölge Planlama ABD Yrd.Doç . 5 1 Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda Kültürel Mirası koruma konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü/Çevre Teknolojileri ABD Prof. 1 1 Doçentliğini Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı’ndan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Yazılımı ABD Yrd.Doç . 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yazılım konusunda Doktora yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü /Sosyal Bilgiler Eğitimi Doç. 1 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak; Milli Mücadele’de yabancılarla temaslar konusunda ve görüşmeleri alanında çalışmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Böl/ Matematik Eğt /ABD Doç. 1 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ve Matematik Eğitiminde çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. 1 1 Uluslararası Örgütler ve Türk Dış Politikası konularında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Doç. 1 1 Orta Çağ Tarihi Alanında Doçentliğini almış olmak; İslam Tarihi ve diplomatikası alanında çalışmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Doç. 2 1 Genel Türk Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Kırım Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tarih Bölümü Yrd.Doç . 3 1 Balkanlar ve Bosna Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü /Turizm Rehberliği ABD Yrd.Doç . 3 1 Eski Çağ tarihi alanında Doktora yapmış olmak. İnanç turizmi konusunda çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü/Uçak Mühendisliği ABD Yrd.Doç . 4 1 Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/İslam Felsefesi ABD Prof. 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Böl/Din Psikolojisi ABD Prof. 1 1 Din Psikolojisi alanında Doktorasını almış olmak. Aile ve Ergenlik Psikolojisi üzerine çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tasavvuf ABD Prof 1 1 Doçentliğini Tasavvuf Anabilim Dalında almış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadis ABD Prof 1 1 Hadis Anabilim Dalı Doçentliği almış olmak.Vaiz ve Hadis ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Sosyolojisi Prof 1 1 Din Sosyolojisi alanında Doçentliği almış olmak.Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/İslam Felsefesi Doç. 1 1
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Deri ve Zührevi Hastalıkları Doç. 1 1 Puva konusunda en az 10 yıllık deneyimli olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç. 1 1 Doğum indüksiyonu konusunda çalışmaları olmak
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Patoloji Doç. 3 1 Dermapatoloji konusunda en az 5 yıllık deneyimli olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Radyoloji ABD Doç. 2 1 Nöroradyoloji ve Meme Radyolojisi konusunda en az 5 yıllık deneyimi olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Böl/ Kardiyoloji ABD Doç. 2 1 Kardiak görüntüleme konusunda deneyimli olmak
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. 1 1 Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanı olmak
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Böl. Mekatronik Müh. Yrd.Doç . 3 1 Robotik dış iskeletler üzerine doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği /Mekanik ABD Yrd.Doç . 4 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kırılma Mekaniği konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği /Mekanik ABD Yrd.Doç . 5 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Elastik-Plastik gerilme konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği/Konstrüksiyon ve İmalat Yrd.Doç . 5 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Sac Metal Şekillendirilebilirliği konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Böl./Şehir ve Bölge Pln . Yrd.Doç . 4 1 Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı Havza Planlama konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Böl./Şehir ve Bölge Pln . Yrd.Doç . 3 1 Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı Sosyal Altyapı Planlaması konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehir ve Bölge Planlama Yrd.Doç . 3 1 Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı Mega Etkinliklerin Turizm ve Mekana yansımaları konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektr.Müh . /Devreler ve Sistemler Yrd.Doç . 5 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Mems Temelli Mikromotorlar konusunda Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği/ Kartoğrafya ABD Yrd.Doç . 5 1 Harita Mühendisliği Anabilim Dalında İlköğretim de Harita Kullanımı üzerine Doktora yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Doç. 3 1 Biyoloji eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Doç. 3 1 Türk Dili alanında Doçentliğini almış olmak; Yeni Uygur Türkçesi alanında çalışmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü/ Matematik Eğitimi ABD Doç. 2 1 Cebir ve sayılar teorisi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doç. 2 1 Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl./ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doç. 1 1 Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçentliğini almış olmak; Yönetim Psikolojisi alanında çalışmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü/ Coğrafya Eğitimi ABD Doç. 3 1 Beşeri Coğrafya alanında Doçent olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Böl./ Türk Dili ve Edb . Eğit. Doç. 3 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği ABD Doç. 1 1 Fen eğitimi alanında doçentliği almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü/ Biyoloji Eğitimi ABD Doç. 1 1 Biyoloji Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi ABD Prof. 1 1
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prof. 1 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü/Fizik Eğ. Prof. 1 1 Doçentliğini Fizik Eğitimi Alanında almış olmak; Süper iletkenler konusunda çalışmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bil. Fak. Sosyoloji Bölümü Yrd.Doç . 4 1 Post-kolonyal teori üzerinde çalışmaları olmak; yurt dışı tecrübesi bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak İktisat Bölümü/İktisat ABD Yrd.Doç . 5 1 Organize Sanayi Bölgeleri konusunda Doktora yapmış olmak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak Sanat Tarihi Prof. 1 1 Selçuklu sanatı ve ikonografisi konusunda çalışmaları olmak
Sosyal ve Beş. Bil.Fak . İktisat Prof. 1 1 İktisadi büyüme alanında çalışmaları olmak

Bu ilan 4,811 defa okundu.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates