25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Alım İlanı (Son Başvuru Tarihi:19 Şubat 2010)

Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Alım İlanı (Son Başvuru Tarihi:19 Şubat 2010)

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30.12.2009 Tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacaklar İçin Duyurunun “Giriş” ve “I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 100 adet Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla 20.03.2010 (Cumartesi Günü) tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacaktır.

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü.

– Görev Yeri: Ankara Defterdarlığı (20), İstanbul Defterdarlığı (35), İzmir Defterdarlığı (20), Antalya Defterdarlığı (10), Adana Defterdarlığı (5), Bursa Defterdarlığı (5).Kocaeli Defterdarlığı (5)

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, 100 adet.

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2008 KPSS ve 2009 KPSS) KPSSP-42 puan türünden 75 (yetmişbeş) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 1200 kişi içerisinde bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.

– Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN

DUYURU

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 50 adet Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla 20.03.2010 (Cumartesi Günü) tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacaktır.

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü.

– Görev Yeri: Ankara Defterdarlığı (15), İstanbul Defterdarlığı (20), İzmir Defterdarlığı (15).

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, 50 adet.

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2008 KPSS ve 2009 KPSS) KPSSP-42 puan türünden 75 (yetmişbeş) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.

– Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

– Giriş sınavının yazılı bölümü 20.03.2010 (Cumartesi Günü) Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

– Yazılı sınavı kazananlar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

b- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c-Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

ç- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01.01.1980 tarihi ve sonrasında doğanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak

d- Daha önce Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

IV – SINAV BAŞVURUSU:

– Başvurular, 01.02.2010 tarihinde başlayıp, 19.02.2010 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” (bundan sonra “Başvuru Formu” olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iletilebilir.

A- Elektronik ortamda başvuru:

– Adaylar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki (www.milliemlak.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

– Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce sınavın yapılacağı yerdeki sınavı yapan birimin yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

B- Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

– Başvuru Formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden “www.milliemlak.gov.tr” adresinden temin edilebilecektir.

– Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra “Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 19.02.2010 Cuma günü mesai saati (Saat:17.30) sonuna kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.

a) Matematik ve İstatistik,

b) İktisat Grubu : Makro ve Mikro İktisat ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi.

d) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku(Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ve İcra İflas Hukuku (Genel Hükümler).

e) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe.

VI – DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde “www.milliemlak.gov.tr” web adresinde ve uygun yerlere asılarak duyurulur.

Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca, sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü (www.milliemlak.gov.tr) internet sayfalarında ilan edilecektir.

– Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılır.

VIII – DİĞER HUSUSLAR:

– Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

– Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

– Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 0312 415 18 65– 415 18 66 no’lu telefonlarından bilgi temin edebilir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınan izinler çerçevesinde değişiklik olabilir. Ayrıca, giriş sınavı sonrasında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmaktan vazgeçenler veya atandığı halde göreve başlamayanların yerine atanma yapılabilmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir.

ADRES BİLGİSİ:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA

İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates