25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » MİT Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere sınavla Mütercim Tercüman alınacaktır (Son Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2010)

MİT Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere sınavla Mütercim Tercüman alınacaktır (Son Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2010)

T.C. BAŞBAKANLIK

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI’NA

SINAVLA MÜTERCİM TERCÜMAN ALINACAKTIR.

MİT Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere sınavla Mütercim Tercüman alınacaktır. Tüm dillerde yapılacak müracaatlar, ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlar ile Teşkilatımız mevzuatına göre atanmaya engel hali bulunmama (Bu hususta ilgili yönetmelik hükümleri esastır.) ve bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmama koşulları aranmaktadır.

Bu hususların yanı sıra;

Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde görev almak isteyen adaylarda;

Ø Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Filoloji, Mütercim-Tercümanlık, Çeviri Bilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin Dil Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak, (Bu dallara öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

Ø 01.01.2010 tarihi itibariyle lisans mezunları için 30, branşında yüksek lisans mezunları için 32, branşında doktora mezunları için 34 yaşını aşmamış olmak,

Ø Sınav sonuçları son iki yıla ait olmak üzere, KPDS’den 80 ve üstü puan almış veya KPSS’nin yabancı dil bölümünden en az 48 soruyu doğru yanıtlamış olmak, (İngilizce için TOEFL sonucu da kabul edilmekte olup sınav sonucu son iki yıla ait olmak üzere, en az PBT:490, CBT:185 ya da IBT: 75 almış olmak,)

Ø Erkek adaylar için askerlik görevini bilfiil tamamlamış veya 3 ay içerisinde terhis olabilecek durumda olmak,

Diğer dillerde görev almak isteyen adaylarda ise;

Ø Başvuruda bulunulan dile yazılı ve sözlü olarak Mütercim Tercümanlık yapabilecek seviyede hakim olmak,

Ø En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Lisans mezunu olmak tercih sebebidir.),

Ø 01.01.2010 tarihi itibariyle lise mezunları için 26, önlisans mezunları için 28, lisans mezunları için 30, yüksek lisans mezunları için 32, doktora mezunları için 34 yaşını aşmamış olmak,

Ø Erkek adaylar için askerlik görevini bilfiil tamamlamış veya 3 ay içerisinde terhis olabilecek durumda olmak,

2. SINAV ŞEKLİ

Görev talebinde bulunanların dilekçeleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda, gerekli şartları sağlayan adaylar, Yabancı Dil Sınavı (Yazılı ve Sözlü), Genel Yeterlik ve Yarışma Sınavı ve Mülakat aşamalarından oluşan sınavlara tabi tutulacaktır. Sınavlar eleme usulüyle yapılacaktır.

Müsteşarlığımızca ihtiyaç duyulan ve KPDS kapsamında yer alan dillerde, son iki yıla ait olmak üzere 80 ve üstü puan almış adaylar Yazılı Yabancı Dil Sınavından muaf tutularak Sözlü Yabancı Dil Sınavı ve diğer aşamalara tabi tutulacaktır.

Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında Müsteşarlığımızca ihtiyaç duyulan diğer dillerde geçerli KPDS puanı olmayan adayların sınavları Müsteşarlığımızca yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların, başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte “P.K.955 ULUS / ANKARA” adresine posta yoluyla 26 Ocak 2010 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

4. BAŞVURUDA GÖNDERİLMESİ GEREKLİ BELGELER

Ø Ayrıntılı özgeçmişi içeren dilekçe (İletişim için yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.)

Ø Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Ø Diploma fotokopisi (Yurt dışındaki yüksek öğretim kuruluşlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından verilmiş Denklik Belgesi fotokopisi),

Ø Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde son iki yıla ait KPDS veya KPSS veya TOEFL sonuç belgesi fotokopisi, diğer dillerde varsa son iki yıla ait KPDS sonuç belgesi fotokopisi,

Ø Terhis belgesi fotokopisi,

Ø Bir adet vesikalık fotoğraf.

5. UYARI

Ø Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylardan sınavları yürütecek kuruma ödenmek üzere sınav ücreti alınacaktır.

Ø Sınav ücretini yatırıp sınava katılmayanlar, yukarıda belirtilen sınava katılma şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranlar ile sınavda başarısız olanların sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Atamalarda, Müsteşarlığımızın ihtiyaçları ve ilgili mevzuat hükümleri esastır. Belirlenen kontenjan dışında kalan adayın ataması yapılmaz.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates