18 Ekim 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları İle Harçlar Ve Damga Vergisi Nispet Ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları İle Harçlar Ve Damga Vergisi Nispet Ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

31 Aralık 2009 PERŞEMBE  Resmî Gazete Sayı : 27449
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15725

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI  KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

MADDE 1- (1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.

MADDE 3- (1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates