22 Ocak 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » Özel Usulsüzlük Cezaları (2011)

Özel Usulsüzlük Cezaları (2011)

Özel Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2011’den İtibaren Uygulanacak)
1. Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Verilmemesi ve Alınmaması Halinde:
– Her Belge İçin 170 TL’den Az Olmamak Üzere, Bu Belgelerde Yazılması Gereken Meblağın (VUK m.353/1) bir takvim yılı içinde toplam olarak da 77.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın
% 10’u
2. Perakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi vb. Düzenlemeyenlere (VUK m.353/2) (Her bir belge nevi için) Her tespitte 7.700 TL, yıl içinde de 77.000 TL’yi aşmamak üzere 170 TL
3. Kişilerin fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespitinde (VUK m.353/3) 34 TL
4. Maliye Bakanlığınca tutulma, günü gününe kaydedilme mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mevcudiyetine uyulmaması (VUK m.353/5) 170 TL
5. Tek Düzen Hesap Planına ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara Uyulmaması Halinde (VUK m.353/6) 3.700 TL
6. VUK Md. 8/5’de Düzenlenen Tek Vergi Numarası ile ilgili Mecburiyetlere Uyulmaması (VUK m.353/7) 200 TL
7. Belge Basım ile ilgili Bildirim Görevini Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine (VUK m.353/8) 600 TL
8. Vergi Kimlik Numarası ile ilgili Bildirim ve Ödevleri Yerine Getirmeyenlere (VUK m.353/9) 800 TL
9. VUK’nun 127. Maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına (VUK m.353/910 600 TL
Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates