25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 23 Kasım 2009 )

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 23 Kasım 2009 )

Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR.

Savunma Sanayii Müsteşarlığına Teknik Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere, 3 adet Makine Mühendisi, 2 adet Bilgisayar Mühendisi, 4 adet Elektrik/ Elektronik Mühendisi, 4 adet Uçak, Uzay ve Havacılık Mühendisi, 4 adet Gemi İnşaa Mühendisi ve 1 adet Endüstri Mühendisi olmak üzere toplam 18 adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A) Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmamak,

6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Devlet Memurluğuna engel bir durumu olmamak.

B) Özel Şartlar:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının, Mühendislik fakültelerinin Uçak, Uzay ve Havacılık, Makine, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik, Gemi İnşaa ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27- 28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden, KPSSP (1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.),

3. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için 80 puanlık geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS) / ÜDS belgesine veya en az 75 puanlık geçerli TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language–Internet-Based Test) belgesine sahip olmak (Geçerlilik süresi KPDS için beş, TOEFL sınavı için iki yıldır.)

4. İkinci yabancı dil (belgelemek kaydıyla) tercih nedenidir.

5. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına daha önce en fazla bir defa katılmış olmak.

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

– Diploma veya çıkış belgesi aslı veya onaylı sureti,

– KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,

– Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(Yukarıda istenilen belgelerin suretleri, asılları ibraz edilmek kaydıyla, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından onaylanır.)

– Özgeçmiş,

– İki adet vesikalık fotoğraf,

– Müsteşarlıktan temin edilip doldurulacak “İş Başvurusu Formu” (İstenildiği takdirde “www.ssm.gov.tr” adresinden de sağlanabilir).

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 23 Kasım 2009 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

d) Başvuran adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, her öğrenim dalı için atama yapılacak kadro sayısının 5 katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacak, sınav tarihi ve yeri e-posta yoluyla adaylara bildirilecek ve Müsteşarlık web sayfasında duyurulacaktır.

e) Her bir öğrenim dalı için belirlenen kontenjan kadar adayın başvurmaması veya sözlü sınavda başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar diğer bölümlerden en yüksek puana sahip adaylar ile doldurulabilecektir.

f) Sınav sonuçları Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. (http://www.ssm.gov.tr)

g) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 4119014 no.lu telefonundan sağlanabilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates