20 Haziran 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Savunma sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Savunma sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Savunma Sanayii Müsteşarlığına 3 Teknik (1 Uçak Müh./Havacılık ve Uzay Mühendisi, 1 Gemi İnşaa Mühendisi, 1 Makina Mühendisi) ve 2 Genel İdare Hizmetleri (1 Hukuk, 1 İktisat/İşletme) sınıflarında istihdam edilmek üzere toplam 5 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A) Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmamak,

6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Devlet Memurluğuna engel bir durumu olmamak.

B) Özel Şartlar:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının,

a. Teknik Hizmetler Sınıfı için; Mühendislik fakültelerinin Uçak Mühendisliği/Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaa Mühendisliği, Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı için; Hukuk Fakültesi’nden ve İktisat/İşletme bölümlerinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden, KPSSP (1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin meslek grubu içinde en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.),

3. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS) Sınavı’ndan 80 puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

4. Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına en fazla bir kez katılmış olmak,

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

– Diploma veya çıkış belgesi aslı veya onaylı sureti,

– KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti,

– Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(Yukarıda istenilen belgelerin suretleri, asılları ibraz edilmek kaydıyla, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından onaylanır.)

– Özgeçmiş,

– İki adet vesikalık fotoğraf,

– Müsteşarlıktan temin edilip doldurulacak “İş Başvurusu Formu” (İstenildiği takdirde “www.ssm.gov.tr” adresinden de sağlanabilir).

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 30 Kasım 2010 Salı günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

ç) Başvuran adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, her öğrenim dalı için atama yapılacak kadro sayısının 5 katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

d) Giriş Sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılırlar. Ön Görüşme ve Sözlü sınav tarihleri, Giriş Sınavına çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecektir.

e) Her bir öğrenim dalı için belirlenen kontenjan kadar adayın başvurmaması veya sözlü sınavda başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar diğer bölümlerden en yüksek puana sahip adaylar ile doldurulabilecektir.

f) Sınav sonuçları Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. (http://www.ssm.gov.tr)

g) Kazanan adaylar en geç 31 Aralık 2010 tarihinde işe başlayacaklardır.

h) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 4119014 no.lu telefonundan sağlanabilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates