19 Eylül 2020 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Tercüman Alım İlanı

Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Tercüman Alım İlanı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL (TERCÜMAN) İLANI

Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 nin (c) bendine göre Tercüman pozisyonu için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı ve sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır. Tercüman pozisyonuna başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katı kadar aday sınava çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

1- POZİSYON UNVANI, ADEDİ ve ÜCRETİ

Tercüman (ingilizce) 2 Adet. 3.079 TL’yi geçmemek üzere hizmet yılına göre belirlenecek brüt ücret ile 628 TL net ek ödemede bulunulacaktır.

2- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

B. ÖZEL ŞARTLAR

a) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak en az (A) veya İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL/IBT) sınavından en az 88 (veya geçerlilik süresi dolmamış dengi) puan veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,0 puan düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek (bu belgenin KPDS için son 5 (beş) yıl ve diğer sınavlar için son 2 (iki) yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir),

b) 2010-KPSS ve 2011-KPSS sınavlarının (10 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavları) birinden B grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) almış olmak,

c) Ardıl tercüme yapabiliyor olmak,

d) Kamu veya özel sektörde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

25/04/2012 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın (İnönü Bulvarı No. 45 Balgat/ANKARA) adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/gönderilmesi zorunludur.

a) İş talep formu.

b) 2010-2011 yılına ait KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puan türünü içeren),

c) Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi,

d) İki yıllık tecrübesini gösterir belge.

4- SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

a) Yazılı sınav: Denetim ve muhasebe terminolojisine yönelik olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

b) Sözlü sınav: Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav Sayıştayın (inönü Bulvarı No. 45 Balgat/ANKARA) adresinde 30 Nisan 2012 tarihinde sabah 9.30’da yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi daha sonra bildirilecektir.

5- DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 2 aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçilmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 2 aday yedek olarak belirlenecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6-TEBLİGAT Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

İLAN OLUNUR

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates