18 Ağustos 2018 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI DUYURUSU

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye işletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uyguiama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirleri ileözel bütçeden karşılanmak üzere, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA NO ÜNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire Araştırma veUygulamaHastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla, en az üç (3) yıl yoğun bakım deneyimi bulunmak.

2 Hemşire Araştırma veUygulamaHastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. 

-Belgelendirmek kaydıyla; en az dört (4) yıl yeni doğan yoğun bakım deneyimi bulunmak.

3 Hemşire Döner Sermaye 1 – Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. 

– Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl klinik tecrübesi olmak.

4 Diğer SağlıkPersoneli (SağlıkMemuru) Döner Sermaye 1 – Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
5 Büro Personeli Döner Sermaye 1 -Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi lisans programından mezun olmak.
6 Tekniker Döner Sermaye 1 – Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla Hemodiyaliz Cihazları ve Su Arıtma Sistemleri Sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek şartıyla en az 1,5 yıllık Tıbbi Cihazların Bakım ve Onarımı, Tıbbi Cihazlar için Teknik Şartname Hazırlama ve Biyomedikal Birimi İşleyiş Mevzuatı eğitimi almış olmak.

7 Tekniker Döner Sermaye 1 – Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama önlisans programından mezun olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla Hastanelerin Eczane Biriminde en az üç (3) yıllık çalışma deneyimine sahip olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliğinden onaylı 1456 saatlik Eczanelerde çalışan destek personeli Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Önlisans eğitiminde (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü) Farmakognozi ve Farmasotik, Botanik, Kimya, Mikrobiyoloji, Drog Hazırlama Tekniği, TıbaEnstrumental Analiz Eğitimi almış olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar İşletmenlik Sertifikasına sahip olmak.

8 Tekniker Döner Sermaye 2 – Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. -Belgelendirmek şartıyla Termal Barkod yazıcı ve laser yazıcı bakım ve tamiratından en az iki (2) yıl tecrübe ve bilgi sahibi olmak

. -Belgelendirmek şartıyla güvenlik kamerası sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak. -Belgelendirmek şartıyla ince istemci kurulum ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Windows ve Unix sistem yönetimi bilgisi olmak. -Belgelendirmek şartıyla sanallaştırma sistemleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak. -Belgelendirmek şartıyla ağ sistemleri kurulum, yönetim ve yapılandırılması bilgisine sahip olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Hastane otomasyon sistemleri ile en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak. -Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

-Belgelendirmek şartıyla Qmatik sistemler hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

9 Teknisyen Döner Sermaye 1 -Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Bölümü Mezunu olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla, Alçak Gerilim sistemlerinde en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak. -Belgelendirmek şartıyla, Orta Gerilim sistemlerinde en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla, zayıf akım sistemleri üzerine en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla, Kesintisiz Güç kaynağı sistemleri üzerine en az on (10) yıl tecrübe sahibi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla, 2000 aboneli ankastre setli dijital telefon santrallerinde en az on (10) yıl tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla bina ve endüstriyel kablolama sistemlerinde en az on (10) yıl tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla yangın ve güvenlik sistemlerinde en az on (10) yıl tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla, kumanda panosu montaj ve arızası üzerine on (10) yıl tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Kapalı Devre merkezi yayın sistemi üzerine en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Seslendirme ve Anons sistemleri üzerine en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak.

-Belgelendirmek şartıyla Işıklandırma ve Görüntüleme sistemi üzerine en az on (10) yıl iş tecrübesi olmak.

10 Teknisyen Döner Sermaye 1 -Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Bölümü Mezunu olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla, Alçak Gerilim sistemlerinde en az sekiz (8) yıl iş tecrübesi bulunmak,

-Belgelendirmek şartıyla, Orta Gerilim sistemlerinde en az sekiz (8) yıl iş tecrübesi bulunmak,

-Belgelendirmek şartıyla, Zayıf akım sistemlerinde en az üç (3) yıl iş tecrübesi bulunmak,

-Belgelendirmek şartıyla kumanda panosu ve arızası konusunda en az sekiz (8) yıl iş tecrübesi bulunmak,

-Belgelendirmek şartıyla, en az 162 saat bilgisayar ofis programları (işletmenlik) sertifikasına sahip olmak,

-Askerlikle ilişiği bulunmamak,

-Belgelendirmek şartıyla, elektrik projesi çizim alanında en az (3) yıl tecrübesi bulunmak,

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek Adaylar için Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2010 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu ve dilekçe

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge ve sertifika

5- Fotoğraf (1) adet.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formu ile dilekçede; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek yukarıda islenilen belgeler ile birliktefonaylı veya .ıslı görülmek şartıyla fotokopisi) üniversitemiz Rektörlüğfl Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates