• HMK – HMUK Karşılatırmalı Tablo

  HMK – HMUK Karşılatırmalı Tablo

    6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Gerekçesi – Madde Gerekçeleri HMK-HMUK Karşılaştırmalı Tablosu   6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ   Resmi Gazete yayınlanan kanun metni için tıklayınız   TBMM web sitesinde yayınlanan kanun…

 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Fihristi

  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Fihristi

  6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU FİHRİSTİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi (Madde 1-23) | 6100 SAY.HMK İkinci Bölüm Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ( Madde 24-33) | 6100 SAY.HMK…

 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Gerekçesi

  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Gerekçesi

  6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.0.KKG.0.10/101-1293/1690 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu…