21 Temmuz 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Etiket Arşivi: Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Etiket Arşivi: Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Danıştay 15. Daire Başkanlığı Esas No : 2015/7832 Karar No : 2016/217 İstemin Özeti :Tokat İdare Mahkemesi’nin 29/04/2015 günlü, E:2014/778; K:2015/231 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti          :Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce gereği görüşüldü: Dava; ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates