23 Temmuz 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Etiket Arşivi: ankara avukat

Etiket Arşivi: ankara avukat

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

kamu ihale hukuku

Danıştay 9. Dairesi’nin 26/06/2014 tarihli kararı: “… Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Davacı adına, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile arasında yapılan sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiğinden bahisle 2006/Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde, imzası onaylanan iş ... Devamını Oku »

Elektrik Borcundan Ev Sahibi ve Kiracı Müteselsilen Sorumludur

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/13322 KARAR NO: 2015/6247 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dilekçesinde, abone olan davalı aleyhine ödenmeyen elektrik borçlarının tahsili amacı ile icra ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates