21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Etiket Arşivi: Organ Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı

Etiket Arşivi: Organ Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı

Organ Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı

İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesi’nin 01/10/2015 tarih ve E:2013/624; K:2015/1435 sayılı kararının, aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı taraflarca ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmaların Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi : Murat Şaşı Düşüncesi : Mahkeme kararının davanın reddine ilişkin kısmının onanması, davacı aleyhine talep edilen maddi tazminat üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates