29 Mayıs 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alınacaktır. Yerleştirme yapılacak Araştırma Enstitüleri, pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

POZİSYONLAR / ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ Ziraat Mühendisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Gıda Mühendisi Su Ürünleri Mühendisi Çevre Mühendisi Elektrik Elektronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi Meteoroloji Mühendisi Makine Mühendisi Tekstil Mühendisi Biyolog Veteriner Hekim TOPLAM
Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Zootekni Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Mekanizasyon Gıda / Gıda Bilimi Teknolojisi Tarım Ekonomisi Su Ürünleri Toprak
1 Adana Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1   2 1                               1 5
2 Adana Zirai Mücadele Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü     4                                   4
3 Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2   3                 3                 8
4 Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü           1   1                         2
5 Ankara Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü         1 1   2           1             5
6 Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü     2         1                     1   4
7 Ankara Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü       1                                 1
8 Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü       1             1   2   1   1       6
9 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1   2                               3   6
10 Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   1     1                               2
11 Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3   1   1                               5
12 Balıkesir Bandırma Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü       1                                 1
13 Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü                       2             1   3
14 Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 10   1   1     2                   1     15
15 Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   2 9     1 1 1                         14
16 Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2   2       2 1   1                     8
17 Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü                 5   1     1             7
18 Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   2 2             1                     5
19 Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 9   1 2                                 12
20 Erzurum Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1       3     1   5                     10
21 Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2   3   2 1   1                         9
22 Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü         1     1   1                     3
23 Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   4 1                                   5
24 Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   3 1     1 1     1                     7
25 İsparta Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   3 1                                   4
26 İsparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü                     1     1             2
27 İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3 1 3   1     1                     2   11
28 İzmir Menemen Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1       3                     1         5
29 İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü               1                         1
30 İzmir-Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü     7                                   7
31 Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2   1                                   3
32 Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   1     2         2       1   1         7
33 Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1 2   1                               5
34 Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü     1   1     1           1             4
35 Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   5 2   1                               8
36 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   3 1                                   4
37 Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   3     2   2                           7
38 Mersin Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1       2         1                     4
39 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5       1 1                             7
40 Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü       3     2                           5
41 Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2   1             1                     4
42 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 1 2             1         1           7
43 Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü         1         1       1             3
44 Şanlıurfa GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   2   2 5 2   1       1                 13
45 Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   3                                     3
46 Tokat Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2       1                           1   4
47 Trabzon Yomra Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü               1     2   1 1 1   1   1   8
48 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü   5 1     1                             7
TOPLAM 50 40 56 11 31 9 8 16 5 15 5 6 3 7 3 2 2 1 9 1 280

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA

ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, bu durumu sözleşme imzalanmadan önce sağlık kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.)

5) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

7) KPSS’ye girmiş ve (2010-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

8) Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmamış olmak.

B) ÖZEL ŞARLAR

Başvuracak kişilerin genel şartlara ilave olarak, başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin aranan niteliklere de haiz olması gerekmektedir.

Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler (Yüksek Lisans ve yabancı dil gibi) aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu şartları taşımayanlar ile sözleşme yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARDA ARANAN NİTELİKLER
POZİSYON ADI BÖLÜM ARANAN NİTELİKLER
  Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Bitki Koruma Bitki Koruma Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Zootekni Zootekni Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Ziraat Mühendisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Su Ürünleri Su Ürünleri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
  Ziraat Mühendisi Toprak Toprak Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Gıda Mühendisi Gıda Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Su Ürünleri Mühendisi Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Çevre Mühendisi Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Elektrik Elektronik Müh. veya Bilgisayar Müh. Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programlarından Birinden Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Tekstil Mühendisi Tekstil Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Biyolog Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Veteriner Hekim Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak

 

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine yapılacaktır.

2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanın yayınlandığı gün başlayacak ve 16/06/2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

4. Başvuruda istenen Belgeler;

• Dilekçe

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği.

• Nüfus cüzdanı örneği

• İkametgâh belgesi,

• İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.)

• KPSS sonuç belgesi.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

• Adli sicil kaydının ve adli arşiv sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,

• Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği

• KPDS veya ÜDS belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği

• Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmadığına dair beyanname

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili niteliklere taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2010 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Araştırma Enstitüleri Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Her pozisyon için bir asil ve bir yedek aday belirlenecektir. Asil adayın 15 gün içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda yedek aday sözleşmeye davet edilecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, sözleşme imzalanmadan önce sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getireceklerdir.

Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüleri tarafından duyurulacaktır.

ÖRNEK DİLEKÇE

 

 

MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

…. Üniversitesi,……………….  lisans programı mezunuyum.

Enstitü Müdürlüğünüzün boş bulunan sözleşmeli……………………………………………….. pozisyonunda 657 SAYILI Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi kapsamında görev yapmak istiyorum.

Fakültesi

İstenen belgeler ekte verilmiştir.

Tarih

Gereğini arz ederim.

ADRES:

ADI SOYADI

İmza

BEYAN

…………………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

MÜDÜRLÜĞÜNÜZ EMRİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA ………………………………………………………………..

OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE BAŞVURMUŞ BULUNMAKTAYIM.

İLAN METNİNDE BELİRTİLEN BAŞVURU SÜRESİ SONU İTİBARİYLE, SON BİR (1) YIL İÇİNDE HERHANGİ BİR KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA HERHANGİ BİR SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA ÇALIŞMADIĞIMI BEYAN EDERİM.

BEYANIMIN AKSİNE SON BİR (1) YIL İÇİNDE HERHANGİ BİR KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİR POZİSYONDA ÇALIŞTIĞIMIN ANLAŞILMASI HALİNDE BEYANIMDAN DOĞAN SORUMLULUĞU VE SÖZLEŞMEMİN FESH EDİLMESİNİ KABUL EDİYORUM.

ADI VE SOYADI

ADRES:

İlan Metni İçin Tıklayınız

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates