1 Ekim 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Trafikten Çekili Aracın Özmal Değerlendirmesinde Dikkate Alınamayacağı Hakkında

Trafikten Çekili Aracın Özmal Değerlendirmesinde Dikkate Alınamayacağı Hakkında

Danıştay  13. Dairesinin 16.02.2017 tarihli kararı:

“Dosyanın  incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan Y.S.E. tarafından teklif dosyası kapsamında kendi malı olan araçlara ilişkin olarak, usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gürsel Özen tarafından onaylanmış belgenin sunulduğu, bu araçlardan 16**837 plakalı araca ait olarak sunulan araç ruhsat belgesinden aracın ihale tarihi itibarıyla trafikten çekili durumda olduğu görülmektedir.

İhaleye katılımda istenilen ekonomik ve mali yeterlilik belgelerinin ihale tarihi itibarıyla şartlara uygun olarak düzenlenmiş şekilde ihaleyi yapan idarelere sunulması gerekmektedir.

İhale dokümanındaki kendi malı olma şartı, yeterlilik değerlendirilmesine tabi olan bir husus olup; ihale üzerinde bırakılan şirket ,ihale konusu işi kendi araçlarıyla yapabileceği gibi, araç kiralama suretiyle de yerine getirilebilir.

Kesinleşen ihale dokümanı ile kendi malı olma koşulu bir yeterlilik kriteri olarak belirlendiğine göre,bu kriterin yukarıda ifade edildiği üzere ihale tarihi itibarıyla karşılanması/yerine getirilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Y.S.E. firması ise, trafikten çekilen bir araç ile bu yeterlilik kriterini yerine getirememiş durumdadır. İhale tarihinden sonra aracın trafiğe çıkmaya hazır hâle getirilmesi ihale tarihi itibarıyla aranan yeterlik kriterlerinin karşılandığı anlamına gelmeyecektir.

Bu itibarla, aracın trafikten çekilmiş olmasının İdari Şartname ‘ye aykırı olmadığından bahisle verilen itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk ve davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates