25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından :

TEKNİK YARDIM UZMAN YARDIMCILIĞINA giriş SÖZLÜ sınavı duyuruSU

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda çalıştırılmak ve Teknik Yardım Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetler sınıfından (10) adet Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı kadrosu için 27–28 Kasım 2010 tarihlerinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Opera Meydanı Ulus-Ankara’da Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 – BAŞVURU ŞARTLARI

1 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27–28 Haziran 2009 ve 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında;

3 Teknik Yardım Uzman Yardımcısı (GİH) kadrosuna alınacaklar için, en az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının; İşletme, İktisat, Maliye Bölümleri mezunlarından, (Bu dallara öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

KPSSP:36 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuranlar arasında puan sıralamasına göre ilk 15 aday arasına girmek, İngilizce veya Fransızca dillerinin herhangi birinden en az 45 doğru cevap vermiş olmak veya Arapça ve Rusça dillerinden Kamu personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak kaydıyla,

2 Teknik Yardım Uzman Yardımcısı (GİH) kadrosuna alınacaklar için, en az 4 yıllık eğitim veren, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarından, (Bu dalda öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

KPSSP:36 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuranlar arasında puan sıralamasına göre ilk 10 aday arasına girmek, İngilizce veya Fransızca dillerinin herhangi birinden en az 45 doğru cevap vermiş olmak veya Arapça ve Rusça dillerinden Kamu personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak kaydıyla,

3 Teknik Yardım Uzman Yardımcısı (GİH) kadrosuna alınacaklar için, en az 4 yıllık eğitim veren, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarından, (Bu dalda öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

KPSSP:36 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuranlar arasında puan sıralamasına göre ilk 15 aday arasına girmek, İngilizce veya Fransızca dillerinin herhangi birinden en az 45 doğru cevap vermiş olmak veya Arapça ve Rusça dillerinden Kamu personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak kaydıyla,

2 Teknik Yardım Uzman Yardımcısı (GİH) kadrosuna alınacaklar için, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Mimarlık Bölümü mezunlarından (Bu dalda öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)

KPSSP:2 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuranlar arasında puan sıralamasına göre ilk 10 aday arasına girmek, İngilizce veya Fransızca dillerinin herhangi birinden en az 45 doğru cevap vermiş olmak veya Arapça ve Rusça dillerinden Kamu personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak kaydıyla,

2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3 – Giriş Sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 – Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

5 – Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

6 – Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir.)

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilecek Başvuru Formunun açık ve eksiksiz doldurularak, mezuniyet belgesi (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi), KPSS sonuç belgesi (aslı veya tasdikli sureti) ve aşağıda belirtilen belgeleri;

a) 4 adet son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında fotoğraf,

b) Erkekler için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf veya tecilli olduğunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

c) Nüfus cüzdanı sureti,

d) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

İle birlikte 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren 12 Kasım 2010 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına çağırılmaya hak kazanan adaylar 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren www.tika.gov.tr internet adresinde ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça kendilerine verilecek sınav giriş belgesinde belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

3 – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı, adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Teknik Yardım Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

4 – DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai başarı listesi www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir.

Başkanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 (312) 508 10 00

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates