23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü Şartnamesi

TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü Şartnamesi

TÜSİAD EN İYİ GENÇ HUKUKÇU ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

 1. ÖDÜLÜN AMACI

Ödülün amacı, Türkiye’de genel olarak kamuoyunda hukuk devleti bilincinin yerleştirilmesi,özel olarak genç hukukçuların özgün çalışmalar yapmaya teşvik edilmesidir. Bu ödül aracılığıyla, hukukun farklı alanlarında, güncel sorunları işleyen, mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandıran veya yeni tartışmalar doğuran araştırmalar ile hukukun, bireyin günlük hayatının ilgi odağı haline gelmesi hedeflenmektedir.

2. ÖDÜLÜN KAPSAMI VE BAŞVURU KOŞULLARI

En İyi Genç Hukukçu Ödülü, her yıl, TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu’nun belirlediği bir hukuk alanında verilir. Belirlenen hukuk alanı, şartname ekinde her yıl ayrıca belirtilir. Belirlenen hukuk alanında başvurular alınarak, adaylardan birine jüri kararıyla ödül verilir ve ödülü kazanan kişi kamuoyuna tanıtılır.

Ödüle başvuran çalışmalarda;

-mevcut analizlere farklı ve yetkin bir bakış açısıyla yaklaşması,

-mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandırması veya yeni tartışmalar doğurması,

-çözüm yolunda önemli hukuki boşlukları doldurması,

-başka çalışmalara ilham verir olması

Nitelikleri aranır.

Başvuru sahiplerinin;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-Lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış veya almakta olması,

-Başvuruların son teslim tarihinde 40 yaşından gün almamış olması

Gereklidir.

Başvuru sahipleri;

-detaylı ve fotoğraflı özgeçmişleri,

-hukuk alanında bugüne değin gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarının bir listesi,

-ödüle başvuru için değerlendirmeye alınacak çalışması (yayınlanmış veya yayınlanmamış

bilimsel nitelikte hazırlanmış rapor, kitap, makale, not vb.)

ile birlikte şahsen aday olur.

Başvurunun tamamlanması için, başvuranın bu dokümanları elektronik ortamda veya 7 nüsha

halinde çoğaltarak açıklanan son başvuru tarihi mesai bitimine kadar TÜSİAD’a teslimi gereklidir.

Ödülü kazanan başvuru sahibinin çalışmasının, bir kereye mahsus olmak ve ücretsiz dağıtılmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca çoğaltma ve yayma

hakları TÜSİAD’a ait olacaktır. Çoğaltılan çalışmadan 30 adet yazara verilecektir.

 

3. JÜRİ

Jüri; 2 akademisyen, 1 avukat, 1 emekli yargı mensubu ve 1 TÜSİAD Yönetim Kurulu temsilcisinden oluşan 5 kişilik bir heyettir. Jüri başkanını, jüri üyeleri kendi aralarında belirler. Jüri, her ödül döneminde yeniden belirlenir. Önceki dönemin jüri üyeleri yeniden seçilebilir. Ödül sürecinde, jüri üyelerinin bu görevlerinden ayrılmaları halinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenecek kişi/kişiler jüri üyesi olarak davet edilir. Ödüllerin saygınlığının korunması açısından önemli bir görev üstlenen jürinin, değerlendirmelerinde objektif ve tarafsız olması esastır.

Jüri, toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve nihai karar ile ilgili olarak açıklama yapamaz, üçüncü şahıslara görüş bildiremez. Jüri, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde ihtiyaç halinde, jüri dışı raportörlerden yararlanabilir.

Jürinin kararını oybirliği ile vermesi esastır. Oybirliği sağlanamaması durumunda jüri, beşte üç oy çokluğu ile karar alır. Jüri, gerekli görmesi halinde, “En İyi Genç Hukukçu Ödülü”nün

yanı sıra “Jüri Özel Ödülü” verilmesini kararlaştırabilir. Jüri, kararını gerekçeli bir “jüri raporu” ile TÜSİAD’a bildirir.

4. SÜREÇ

Nisan-Mayıs t yılı: TÜSİAD tarafından, ödül ile ilgili olarak başvuru almaya yönelik duyuru yapılır.

Kasım-Aralık t yılı: Başvuruların son teslim tarihi 31 Aralık t günü mesai bitimidir.

Aralık t yılı-Ocak t+1 yılı: Başvuruların tamamlanmasının ardından jüri, değerlendirme çalışmasına başlar ve başvurular arasından ödülü kazananı belirler.

“TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü”, TÜSİAD tarafından sahibine verilir.

 

5. SEKRETERYA

Ödül sekreterliğini ve jüri çalışmalarının koordinasyonunu TÜSİAD Genel Sekreterliği üstlenir.

 

6. ÖDÜL

 

“TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü”, 10.000 YTL para ödülünden ve ödül heykelinden oluşur.

 TÜSİAD EN İYİ GENÇ HUKUKÇU ÖDÜLÜ

BAŞVURU FORMU

Başvuran Kişiye İlişkin Bilgiler

1. Kişisel Bilgiler

Ad Soyad:..………………………………………………………………………………

Doğum Tarihi:………………………………Doğum Yeri:………………………………

Uyruğu:…………………………………………………………………………………..

Mesleği:………………………………………………………………………………….

2. İletişim Bilgileri

Adres:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………Faks:……………………………………….

e-posta:…………………………………………………………………………………..

3. Özgeçmiş

Bu form ile birlikte verilecek özgeçmişin fotoğraflı olması ve başvuranın eğitim

bilgileri ile bugüne değin gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının bir listesini içermesi

gereklidir.

Ödüle Aday Olunan Çalışmaya İlişkin Bilgiler

1. Ödüle Aday Olunan Çalışma Daha Önce Yayımlanmış İse

Yayın Tarihi:…………………………………………………………………………….

Yayın Bilgileri: (Yayınevi, ISBN numarası gibi) ………………………..……………..

……………………………………………………………………………………………

2. Ödüle Aday Olunan Çalışmanın Adı ve Kısa Özeti (150 kelimeyi geçmemelidir.)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates