7 Aralık 2019 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Vakıfbank Mali Analist Yardımcısı/Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) ve Uzman Yardımcısı (Kontrolör) Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2010)

Vakıfbank Mali Analist Yardımcısı/Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) ve Uzman Yardımcısı (Kontrolör) Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2010)

T.C. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MALİ ANALİST YARDIMCISI / UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) UZMAN YARDIMCISI (Kontrolör) SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formu” linkini tıklayınız.

I – Vakıfbank’ı Tanıyalım

II- Mali Analist Yardımcısı / Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ), Uzman Yardımcısı (Kontrolör) Yükselmelerine İlişkin Hükümler, Parasal Haklar ve Sağlanan Diğer İmkânlar

III- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı

I-VAKIFBANK’I TANIYALIM

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.
Bankamız sermayesinin %25.18’i, Kasım’2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, kalan sermayenin % 43’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64’ü mülhak vakıflara, % 16.10’u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. İstanbul Bölgesi teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde örgütlenmiştir. Yurt genelinde (14) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

2009 yıl sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 64.798 Milyar TL, mevduat hacmi 44.652 Milyar TL, kredi hacmi 34.439 Milyar TL, öz kaynakları 7.381 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Halen 10368 çalışanı, yurt içine yayılmış 461 şubesi, 97 bağlı şubesi, yurtdışı 2 şubesi ve 2169 adet ATM’si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- MALİ ANALİST YARDIMCISI /UZMAN YARDIMCISI ( MT-Management Trainee ), UZMAN YARDIMCISI (Kontrolör) YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE SAĞLANAN DİĞER İMKANLAR

Mali Analist Yardımcısı / Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ), Uzman Yardımcısı (Kontrolör) olarak görev yapacak personel, 3 yıllık görev süreleri sonunda yapılan performans değerlendirmesi sonucuna göre yeterlik sınavına tabi tutulurlar.(Kontrolörlerin ilk ataması Uzman Yardımcısı unvanıyla yapılacaktır.) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Mali Analistliğe /Uzmanlığa/ Kontrolörlüğe atanırlar. Yeterlik sonrası 5 yıllık bekleme süresi sonunda yükselmesi uygun görülenler Müdür Yardımcısı / Yönetici Kontrolör olarak atanırlar. Bu süre, personelin performansına göre 3 yıla kadar indirilebilmektedir.

Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızca Mali Analist Yardımcısı / Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ), Uzman Yardımcılarına (Kontrolörlere) aylık ücret, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 maaş ikramiye, şehir dışı görevlerde harcırah ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği esasları dahilinde yabancı dil bilgisi olanlara tazminat ödenmektedir. Ayrıca, Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında temettü (kar payı) ödemesi yapılabilir.

Mali Analist Yardımcısı / Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ), Uzman Yardımcısı (Kontrolör) unvanlı personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilmektedirler.

III- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bankamızın ihtiyaç duyduğu illerde değerlendirilmek üzere;

-Mali Analist Yardımcısı / Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak atanacaklar, Bankamızın mevcut ve yeni kurulan birim ve şubelerinde,

– Uzman Yardımcısı (Kontrolör) olarak atanacaklar ise İç Kontrol Başkanlığı bünyesinde, görev yapmak üzere istihdam edileceklerdir.

Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken;

-Adayın seçeceği pozisyona göre; tercih ettiği il bazında KPSS puan sıralaması yapılıp, puanı en yüksek adaydan başlanarak, ihtiyaç sayısına göre adaylar sınava çağrılacaktır.

-Sınava çağrılacak toplam aday sayısı 1500 kişi ile sınırlı tutulacaktır, (toplam 1500 aday belirlenirken, Bankamız personeli sıralamaya dahil edilmeyecektir.)

Buna göre;

a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların 01.06.1980, bayan adayların ise 01.06.1982 veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümleri veya Hukuk Fakültesi mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7- ÖSYM tarafından 2008/2009 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları kapsamında lisans düzeyinde, KPSS P1- P2-P3 puan türlerinden en az birinden 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almaları (Bankamız personelinden sınava başvuranlarda KPSS şartı aranmayacaktır),

8- Personel alımı planlanan yerler Başvuru Formunda yer almakta olup, adayların, başvuracağı pozisyona göre tercih ettikleri ilde ikamet ediyor olmaları veya ikamet etmeyi kabul etmeleri,

9-Daha önce Bankamızın yapmış olduğu Mali Analist Yrd./Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hiç katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmaları,

10- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.

NOT: Mali Analist Yardımcısı/Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee), Uzman Yardımcısı (Kontrolör) pozisyonu için başvuran adaylar, bu pozisyonlardan sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Stajyer Memurluk sınavına başvuruda bulunamayacak, ancak başvuru süresi bitimine kadar, sistem tarafından kendisine verilen şifre ile pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 12/06/2010 (Cumartesi) günü Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 07/06/2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

c) Sınav konuları ve Sınavda Başarı Esasları:

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır. Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

-Sınav Konuları:

a) GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR

b) YABANCI DİL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

c) EKONOMİ : Makro ve Mikro Ekonomi.

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

e) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.

f) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.

g) MÜHENDİSLİK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.

Zorunlu Konular Seçmeli Konular

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Maliye End.İlişk., Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman vs. Hukuk Fakültesi: Hukuk Ekonomi veya Maliye Endüstri ve İşletme Mühendisliği: Endüstri ve İşletme Yok Mühendisliği ile ilgili konular

-Sınavda Başarı Esası:

-Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınav konusundan ve sözlü sınavdan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50’nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

-Başvuruda bulunan adaylarda yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecektir. Bununla birlikte adayların sözlü sınava çağrılabilmesi için son 1 yıl (01.01.2009 tarihinden sonraki sınavlar) içerisinde KPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 77 veya TOEFL (PBT) sınavından en az 547 puan almış olmaları ve mülakat sınavı öncesinde bunu belgelemeleri halinde, Yabancı Dil Sınavından başarılı sayılmaları, ancak bu belgelere sahip olmayanlar ise yapılacak Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr/”adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu en geç 16/05/2010 (Pazar) günü , saat 17.oo’ye kadar on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylara sistem üzerinden bir şifre verilecek olup, bu şifre ile başvuru süresinde gerekli güncelleme ve değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:

Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİDİR:

Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formu”nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa,
kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates