23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Rayiç Fiyatların Kullanılması

Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Rayiç Fiyatların Kullanılması

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karar:

“…Dosyanın incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 26.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Adnan Menderes Havalimanı Çevre Güvenlik Yolunun ve Dahili Yolların Rehabilitasyonu ile Çevre Tel Örgüsü imalatlarının Nizami Hale Getirilmesi” işi ihalesinin, 25.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifleri geçerli sayılan 9 istekli arasından 9.555.000,00 TL bedelle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Genel inş.Ltd. Şti.-Zehra Teks.Hay. Gıd. Med. Inş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, davacı iş ortaklığı tarafından, ihalede fiyat dışı unsurların uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifinin belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmadığı, puanlama işleminin idari şartnameye uygun yapılmadığı, pozlara ilişkin yaklaşık maliyetin güncel fiyatları yansıtmadığı, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iIeri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartname incelendiğinde, ihale dokümanında belirtilen 22 adet iş kalemi için “isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70%130 aralığında (%70 ve %130 dâhil) kalması durumunda” isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, buna göre, puan almak isteyen isteklilerin teklifinin içindeki 22 kalemden her bir kalemin kendi teklifine oranı ile, o iş kaleminin yaklaşık maliyete oranının karşılaştırılacağı ve birbirleri ile tutarlı olması durumunda her kalemde toplamda otuzu geçmemek üzere puan alacakları anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat  hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirmesinden ; davacının 30 tam puan hesabı için öngörülen 22 iş kalemi arasından sadece 2015 yılı rayiçleri kullanılmadığı iddia edilen 3 iş kaleminden puan alamadığı, isteklilerin tekliflerinin serbestçe belirledikleri dikkate alındığında bu durumun diğer istekliler lehine bir avantaj oluşturmadığı, nitekim bazı isteklilerin de davacı ile aynı iş kalemlerinden puan alamadığı açık olup, yaklaşık maliyetin hesabında kullanılacak rayiçlerin önceden belirli olmasının yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ortadan kaldırarak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun temel ilkelerinden biri olan rekabet ilkesini ihlâl edeceği anlaşıldığından, itirazen  şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle ile bozma ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates