12 Ağustos 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Faili Bulunmayan Suça Şerikliğin Mümkün Olmadığı

İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunda, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması halinde ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı hakkında. Ceza Dairesi 2016/2***1 E. ,  2018/3***2 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkumiyet ... Devamını Oku »

İhaleye Anlaşma Doğrultusunda Hareket Ederek Teklif Verilmesi

kamu ihale avukatı

Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek ihaleye teklif sunmaları Anlaşmanın usulüne uygun şekilde alınan iletişimin dinlenilmesi kararına istinaden tespit edilen telefon konuşmaları ile sabit olması, Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek teklif sunmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu hakkında. 5. Ceza Dairesi 2015/**** E. , 2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza ... Devamını Oku »

İhaleye Tabi Olan İşin Doğrudan Temine Konu Kılınması

kamu ihale hukuku

Miktarı itibariyle ihaleye tabi olan işin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temine konu kılınması, Sanıkların eylemleri nedeniyle objektif cezalandırma şartlarından birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle tartışılması gerektiği, Gerçekleşmiş olması halinde sanıklara atılı eylemlerin iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. Sanıkların 4734 Sayılı Kanun’un 5. maddesine aykırı olarak ... Devamını Oku »

Sahte İş Deneyim Belgesinin İğfal Kabiliyeti

Sahte olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi İş deneyim belgesinin aslının duruşmaya getirtilerek aldatma kabiliyeti hususunda incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması gerektiği, İş deneyim belgesindeki sayı ve mühür eksikliğinin iğfal kabiliyetine etkisi üzerinde durulması gerektiği hakkında 5. Ceza Dairesi 2017/**** E. ,  2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ... Devamını Oku »

Aile Yaşamına Saygı Hakkı – Aile Konutunun Haczedilemezliği 

kamu ihale hukuku

Aile Yaşamına Saygı Hakkı Aile Konutunun Haczedilemezliği Haczedilemezlik Şikayeti İle İlgili Olarak Dava Ehliyetinin Dar  Yorumlanmaması Gerektiği Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı Üzerine Kısa Bir İnceleme Anayasa’nın 20. ve 41. maddelerinde aile yaşamına saygı hakkı düzenlenmiştir. Anayasa’nın 20. maddesinde de belirtildiği gibi herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yine Anayasa’nın 41. ... Devamını Oku »

Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği

kamu ihale hukuku

İşten Çıkarma Yasağı-  İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı- Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği 4857 Sayılı İş Kanunu  Ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapan 7244 Sayılı Kanun  17.04.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.” İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ilişkin değişiklikleri içeren 7244 sayılı Kanun  17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde metinlerine aşağıda yer verilmiştir. Buna göre ... Devamını Oku »

Covid-19 Salgınına Bağlı Mücbir Sebep Başvuruları Hakkında

2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Covid-19 Salgınına Bağlı Mücbir Sebep Başvuruları Hakkında Kamu İhale Kurumu Duyurusu COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurularla ilgili olarak; 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf); “COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ... Devamını Oku »

2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazetede Yayınlandı – COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazetede Yayınlandı Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi GENELGE 2020/5 COV1D-10 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 ... Devamını Oku »

Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

kamu ihale avukati

Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile ortaya çıkan birtakım tereddütlü durumların açıklığa kavuşturulması amacına yönelik olarak gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde: İhalelerin öncelikle, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği e-ihale yöntemi kullanılarak yapılması, (İlgili ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates