8 Aralık 2021 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Şartnameye Aykırı Sözleşme Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olduğu İddiası

Kamu İhale Avukati Ankara

Sözleşmenin Hükmünün İdari Şartnameye-İhale Dokümanına Aykırı Düzenlenmiş Olduğu Ve Yok Hükmünde Olduğu İddiası Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmakla Ve Sözleşme Şartlarını İyice Değerlendirip Hesaplayarak Sözleşme Yapmakla Yükümlü Olduğu Uyarlama Talebi Ve Şartları Da Bulunmaması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği Hakkında. Devamını Oku »

Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin  basiretli tacir olma yükümlülüğü uyarınca kendi faaliyet alanı ve malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmekte olup; yemek piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre teklifini oluşturabilmesinin mümkün olduğu hallerde ihale sürecinde hukuka aykırılık bulunduğundan bahsedilemeyecektir. Devamını Oku »

Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Bulunan Yüklenici Firma İle Sözleşme İmzalanması – İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

kamu ihale avukatı

–           Vadesi geçmiş vergi borcu bulunan yüklenici firma ile sözleşme imzalanması- İhaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olmayan isteklinin ihaleyi almasını sağlama niteliğindeki eylemlerin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacağı,  –           İhaleye katılma yeterliliği olmamasına rağmen suça konu taahhütnameleri veren ve bu şekilde ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalayan firma yetkilisinin TCK’nın 40/2. maddesi yollamasıyla azmettiren olarak suça iştirak ettiği ve atılı suçtan ... Devamını Oku »

İvedilik Gerekçesi İle Pazarlık Usulü İle Alım Yapılmasına Rağmen Yükleniciye Ek Süre Verilmesi

İhaleyi Kazanan Firmaya Sözleşme Hükümleri Uyarınca Cezai Şart Uygulanması Gerekirken, Pazarlık Usulü İle İhale Yapılmasına Yönelik Gerekçeye Aykırı Olacak Şekilde İhaleyi Kazanan Firmaya 100 Günlük Ek Süre Verilmek Suretiyle Bu Firmaya Menfaat Sağlanması Şeklinde Gerçekleşen Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı hakkında. Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Zararının Tespiti

Fesat karıştırılan ihalenin iptal edilmesi veya ihale sonucunda yapılan sözleşmenin ifa edilmemiş olması nedeniyle kamu zararının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği ; işin görülmesi için idarece yapılan doğal masrafların madde hükmündeki zarar kapsamına dahil edilemeyeceği hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Kararı Devamını Oku »

İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

Belediye ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi Kesinleşen iş mahkemesi kararı ile işçilerin tek muhatabının asıl işveren olan Belediye olduğu, sorumluluğun Belediye’ye bırakıldığı Belediyenin yüklenici alt işverenlere rücu hakkı bulunmadığı hakkında. Hukuk Dairesi 20**/30** E. , 20**/40** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.