31 Temmuz 2021 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Bulunan Yüklenici Firma İle Sözleşme İmzalanması – İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

kamu ihale avukatı

–           Vadesi geçmiş vergi borcu bulunan yüklenici firma ile sözleşme imzalanması- İhaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olmayan isteklinin ihaleyi almasını sağlama niteliğindeki eylemlerin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacağı,  –           İhaleye katılma yeterliliği olmamasına rağmen suça konu taahhütnameleri veren ve bu şekilde ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalayan firma yetkilisinin TCK’nın 40/2. maddesi yollamasıyla azmettiren olarak suça iştirak ettiği ve atılı suçtan ... Devamını Oku »

İvedilik Gerekçesi İle Pazarlık Usulü İle Alım Yapılmasına Rağmen Yükleniciye Ek Süre Verilmesi

İhaleyi Kazanan Firmaya Sözleşme Hükümleri Uyarınca Cezai Şart Uygulanması Gerekirken, Pazarlık Usulü İle İhale Yapılmasına Yönelik Gerekçeye Aykırı Olacak Şekilde İhaleyi Kazanan Firmaya 100 Günlük Ek Süre Verilmek Suretiyle Bu Firmaya Menfaat Sağlanması Şeklinde Gerçekleşen Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı hakkında. Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Zararının Tespiti

Fesat karıştırılan ihalenin iptal edilmesi veya ihale sonucunda yapılan sözleşmenin ifa edilmemiş olması nedeniyle kamu zararının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği ; işin görülmesi için idarece yapılan doğal masrafların madde hükmündeki zarar kapsamına dahil edilemeyeceği hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Kararı Devamını Oku »

İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

Belediye ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi Kesinleşen iş mahkemesi kararı ile işçilerin tek muhatabının asıl işveren olan Belediye olduğu, sorumluluğun Belediye’ye bırakıldığı Belediyenin yüklenici alt işverenlere rücu hakkı bulunmadığı hakkında. Hukuk Dairesi 20**/30** E. , 20**/40** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı ... Devamını Oku »

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerle; – Elektronik ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi aşaması ile ilgili olarak, ihale süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını teminen, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmekle birlikte EKAP ... Devamını Oku »

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı

Kamu ihale avukatı ankara

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, 1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt ... Devamını Oku »

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile; – Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ... Devamını Oku »

Faili Bulunmayan Suça Şerikliğin Mümkün Olmadığı

İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunda, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması halinde ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı hakkında. Ceza Dairesi 2016/2***1 E. ,  2018/3***2 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkumiyet ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.