20 Eylül 2021 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Anayasa Şikayeti » Anayasa Yargısı – Bireysel Başvuru

Anayasa Yargısı – Bireysel Başvuru

Gizli Tanığa Soru Sorma Hakkının Tanınmaması Nedeni İle Tazminat

ihale avukatı ankara

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BARAN KARADAĞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/12906) Karar Tarihi: 7/5/2015 R.G. Tarih- Sayı: 25/6/2015-29397 İKİNCİ BÖLÜM KARAR I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvurucu, yargılandığı ceza davasında, Mahkemeye savunmasını Kürtçe yapmak istediğini bildirmesine rağmen kendisine tercüman tayin edilmediğini, kendisine isnat edilen suçlara ilişkin tek delilin gizli tanık ifadeleri olduğunu ve bu gizli tanığa soru soramadığını belirterek, ... Devamını Oku »

Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Nedeni İle Bireysel Başvuru / Kabul Kararı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK GÜNAY BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2013/6218) Karar Tarihi: 10/6/2015 R.G. Tarih- Sayı: 14/7/2015-29416 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvurucu, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlemek suçundan Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında verilen idari para cezasına karşı Alaplı Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunduğunu, Mahkeme tarafından idari yaptırım kararının kaldırılmasına ... Devamını Oku »

Tutukluluk Süresinin Her Suç İçin Ayrı Ayrı Hesaplanamayacağı

            Anayasa Mahkemesi, AA. bireysel başvurusunda (B. No: 2013/9352), 02.07. 2015 tarihli kararı ile başvurucunun kanuni tutukluluk süresinin aşıldığı yönündeki iddiasının kabulüne karar vermiştir:                 “…5271 sayılı Kanun’un 102. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ağır ceza mahkemesinin görevine giren İşlerde tutukluluk süresinin en çok iki yıl olduğu ve bu sürenin zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek uzatılabileceği ancak uzatma süresinin toplam üç yılı ... Devamını Oku »

Delillerin Değerlendirilmesinde Ve Yorumlanmasında İsabet Olmadığı İddiası

İlk derece mahkemesince bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeksizin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından tanzim edilen bilirkişi raporundaki kusur oranına ilişkin tespite dayanılarak tazminata hükmedilmesinin anayasal haklarının ihlaline yol açtığı belirtilmekte olup, başvurucunun iddialarının özünün derece mahkemelerince delillerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında isabet olmadığına ve esas itibariyle yargılamanın sonucuna ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Devamını Oku »

Fazla veya yersiz olarak tahsilat yapılması hâlleri hariç, başvurudan feragat durumunda bireysel başvuru harcının iadesi mümkün değildir.

Esas hakkında inceleme ile sonuçlanması zorunlu olmayıp, ön inceleme veya kabul edilebilirlik incelemesi neticesinde de sona ermesi mümkündür. Dolayısıyla fazla veya yersiz olarak tahsilat yapılması hâlleri hariç, başvurudan feragat durumunda bireysel başvuru harcının iadesi mümkün değildir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.