20 Mayıs 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Kamulaştırma Hukuku (sayfa 2)

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Bedeli İadesi

Taşınmazın kamulaştırıldığı, bedelin ödendiği, davalı tarafından da ferağ verilerek tapunun İSKİ adına oluştuğu ve kamulaştırma kararının halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır. 6831 Sayılı Yasa'nın 2/B maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapu oluşması, kamulaştırma bedelinin iadesini gerektirmez. Davanın reddi gerekir. Devamını Oku »

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davalı Belediye Başkanlığı yönünden bozma ilamından önce tespit edilen bedelin, davacılar lehine kazanılmış hak oluşturacağı gözetilmeden, objektif değer azaltıcı unsur bulunduğu kabul edilerek düşük bedele hükmedilmesi hukuka aykırıdır Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması

Kamulaştırma işlemi taşınmaz malikine, kamulaştırma kararının tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde usulüne göre tebliğ edilememiş olursa, açılacak bedel arttırımı davalarında, dava tarihi esas alınarak taşınmazın değeri belirlenir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates