19 Nisan 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Kamu İhale Mevzuatı (sayfa 6)

Kamu İhale Mevzuatı

İhale Terimleri

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Açık ihale usulü tüm isteklilerin katılımına imkan sağlayan bir ihale usulü olması nedeniyle, ihaleler için tercih edilmesi beklenen bir usuldür. Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler. Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan ... Devamını Oku »

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname İçin Tıklayınız. ( *.doc formatlı dosya) Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  RESMİ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer          RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.03.2009  DEĞİŞİKLİK:   RESMİ GAZETE SAYISI: 27277          RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.07.2009   ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar             Amaç ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ... Devamını Oku »

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamını Oku »

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  (2) 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kanunun Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates