31 Temmuz 2021 - Cumartesi
Basın Duyuruları

Makaleler

Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlar ve İdare Görevlilerinin Sorumluluğu

ihale avukatı ankara

Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve kamu alımlarının şeffaf, rekabet, eşitlik ve eşit muamele ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi ve kamu ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında kaynaklanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanmıştır. 2004 yılından bu yana, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümleri ve değişen-dönüşen ... Devamını Oku »

Asgari Ücret Artışının  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerine Etkisi

Kamu ihale avukatı ankara

         İdarelerce imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerin bir kısmında, istihdam edilen bazı işçilerin ücretinin asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.  31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre asgari ücretin brüt 1.273,00 TL’den 1.647,00 TL ‘ye yükseltilmesi, özellikle  anılan ... Devamını Oku »

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Bipolar Efektif Bozukluk Halinde Boşanma

Sözleşme giderleri ve genel giderlerin sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kale.mleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı hakkında Devamını Oku »

İhalede Hile İddiası Sonrası Manevi Tazminat Davası

İhaleden yasaklama işleminin davacı şirketin ihalede hile yaptığının öne sürülerek tesis edilmesi, ancak bu işlemin yargı kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş olması karşısında, davacı şirketin ticari itibarının ve saygınlığının zedelendiğinin kabulü ile manevi tazminata hükmedilmelidir. Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebilir

 5237 sayılı TCK’nın 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde 2. fıkranın “ a” ve “b” bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.