20 Eylül 2021 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 20)

Kamu İhale Hukuku

Danıştay Karar Düzeltme Aşamasında Feragat

Ticaret ve Şirketler Hukuku

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/1268 K. 2015/4109 T. 24.11.2015 • DANIŞTAY KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA FERAGAT ( Feragat Beyanının Yazılı Olabileceği Gibi Yargılama Sırasında Sözlü Olarak da Yapılabileceği – Feragat Beyanının Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğuracağı Karar Düzeltme Aşamasında Yapılan Feragat Beyanı Nedeniyle Dosyanın Karar Verilmek Üzere Mahkemesine Gönderilmesi Gereği ) • DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Etkisine Sahip Olduğu ... Devamını Oku »

Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunda Hata Çelişki Veya Eksiklik Bulunması

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/4307 K. 2015/4210 T. 30.11.2015 • BİRİM FİYAT TEKLİF ALMA SURETİYLE İHALE EDİLEN İŞ ( Tekliflerin İstekliler Tarafından İhale Dokümanı Kapsamında İstekli Olabileceklere Verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun Değiştirilmeden Hazırlanmasının Esas Olduğu – İsteklilerin Standart Formda Bir Hata Çelişki veya Eksiklik Bulunduğunu Tespit Etmeleri İdareye Şikayet Başvurusu veya Açıklama İsteme İmkanına Sahip Oldukları ... Devamını Oku »

Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlar ve İdare Görevlilerinin Sorumluluğu

ihale avukatı ankara

Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve kamu alımlarının şeffaf, rekabet, eşitlik ve eşit muamele ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi ve kamu ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında kaynaklanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanmıştır. 2004 yılından bu yana, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümleri ve değişen-dönüşen ... Devamını Oku »

İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini

Kamu ihale avukatı ankara

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/4836 K. 2015/4206 T. 30.11.2015 • TAM YARGI DAVASI AÇMA SÜRESİ ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini – Zarara Neden Olan İşlemin İptali İçin Ayrı Dava Açıldığı Durumlarda İptal Davasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gereği ) • İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Tam Yargı Davası ... Devamını Oku »

Yasal Sınırın Üzerinde Sunulan Geçici Teminat Tutarının Tamamının İrat Kaydedilemeyeceği

  T.C. DANIŞTAY 13 DAİRE  2009/4962 E.  2014/2524 K.  17.6.2014 TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALESİNİN İPTALİ SONUCU İRAT KAYDEDİLEN TUTARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Geçici Teminat Tutarının %3 Olarak Yasada Belirlenmiş Olduğu – İrat Kaydedilen Tutardan %3 ü Aşan Kısmın İade Edilmesi Gerektiği/Geçici Teminat Tutarının Tamamının Gelir Kaydedilmesinin Hatalı Olduğu ) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ TAMAMININ İRAT OLARAK GELİR KAYDEDİLEMEYECEĞİ ( %3’ü Aşan Kısmın İade Deilmesi Gerektiği ... Devamını Oku »

Asgari Ücret Artışının  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerine Etkisi

Kamu ihale avukatı ankara

         İdarelerce imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerin bir kısmında, istihdam edilen bazı işçilerin ücretinin asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.  31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre asgari ücretin brüt 1.273,00 TL’den 1.647,00 TL ‘ye yükseltilmesi, özellikle  anılan ... Devamını Oku »

Yeni Asgari Ücretin Personel Çalışmalarına Dayalı Hizmet Alım İhalelerindeki Uygulaması

RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2016/008 Gündem No : 104 Karar Tarihi : 28.01.2016 Karar No : 2016/DK.D-11 Gündem Konusu: İdarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istihdam edilen bazı işçilerin maaşının asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak belirlendiği bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının ... Devamını Oku »

Cihaz Kataloğunun Yetersiz Olduğu İddiası

Kamu İhale Avukatı Ankara

Cihazın Yeterliliğinin Sözleşmenin İfası Aşamasında Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay 13’üncü Dairesinin 29.04.2015 tarihli kararı, “…Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihalede öncelikle davacı şirketin teklifinin en avantajlı teklif olarak kabul edilmesine karşın, teklif ettikleri cihaz teknik şartnameye uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan başka bir şirketin (Etkin…Ltd. Şti.) şikâyet yoluna başvurması üzerine anılan şirketin ve davacı şirketin teklif ettikleri ürünler üzerinde demonstrasyon ... Devamını Oku »

İhaleye Katılan Şirketin Tür Değiştirmiş Olması

kamu ihale avukatlık bürosu

Ticari İşletmenin (Şahıs Şirketi) Ticaret Şirketine Dönüşmesi Halinde Şirketin İşletmenin Devamı Sayılamayacacağı- Mezuniyet Belgesinin İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Şartlarının Oluşmadığı Hakkında Danıştay 13. Dairesi’nin 18.06.2015 tarihli kararı: “…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.03.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde 13 Adet Prefabrik Yaya Üst Geçit Köprüsü Yapılması işi” ihalesine dört istekli ... Devamını Oku »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Aynı İş Kalemine Farklı Fiyatlar Vermek

ihale avukatı ankara

Danıştay 13’üncü Dairesinin 26.05.2015 tarihli kararı; “ “…Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14.04.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mudanya İskelesi-Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine 14 istekli tarafından teklif sunulduğu, isteklilerden Ahmet Yörük-Yörük İnşaat, Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Gürşah Harf. ve İnş. San. Ltd. Şti.nin ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.