28 Ekim 2021 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat

Mevzuat

Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Bulunan Yüklenici Firma İle Sözleşme İmzalanması – İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

kamu ihale avukatı

–           Vadesi geçmiş vergi borcu bulunan yüklenici firma ile sözleşme imzalanması- İhaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olmayan isteklinin ihaleyi almasını sağlama niteliğindeki eylemlerin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacağı,  –           İhaleye katılma yeterliliği olmamasına rağmen suça konu taahhütnameleri veren ve bu şekilde ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalayan firma yetkilisinin TCK’nın 40/2. maddesi yollamasıyla azmettiren olarak suça iştirak ettiği ve atılı suçtan ... Devamını Oku »

İvedilik Gerekçesi İle Pazarlık Usulü İle Alım Yapılmasına Rağmen Yükleniciye Ek Süre Verilmesi

İhaleyi Kazanan Firmaya Sözleşme Hükümleri Uyarınca Cezai Şart Uygulanması Gerekirken, Pazarlık Usulü İle İhale Yapılmasına Yönelik Gerekçeye Aykırı Olacak Şekilde İhaleyi Kazanan Firmaya 100 Günlük Ek Süre Verilmek Suretiyle Bu Firmaya Menfaat Sağlanması Şeklinde Gerçekleşen Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı hakkında. Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Zararının Tespiti

Fesat karıştırılan ihalenin iptal edilmesi veya ihale sonucunda yapılan sözleşmenin ifa edilmemiş olması nedeniyle kamu zararının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği ; işin görülmesi için idarece yapılan doğal masrafların madde hükmündeki zarar kapsamına dahil edilemeyeceği hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Kararı Devamını Oku »

İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

Belediye ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi Kesinleşen iş mahkemesi kararı ile işçilerin tek muhatabının asıl işveren olan Belediye olduğu, sorumluluğun Belediye’ye bırakıldığı Belediyenin yüklenici alt işverenlere rücu hakkı bulunmadığı hakkında. Hukuk Dairesi 20**/30** E. , 20**/40** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı ... Devamını Oku »

Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın KYODK Verilemez

Kamu İhale Avukatı Ankara

yönündeki açıklamalar karşısında, somut olayda müştekiler vekilinin şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediklerine yönelik iddiaları üzerine hiçbir araştırma yapılmaksızın şikayet dilekçesi akabinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.