26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati (sayfa 3)

Vergi Hukuku Mevzuati

2011 Harçlar Tarifesi (3) Sayılı Tarife : Vergi Yargısı Harçları

3) SAYILI TARİFE Vergi Yargısı Harçları : Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda. I- Başvurma harcı: a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma      18,40 TL b)Danıştaya başvurma                                            38,20 TL c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay’a temyiz ... Devamını Oku »

2011 Harçlar Tarifesi (2) Sayılı Tarife : Noter Harçları

2) SAYILI TARİFE Noter Harçları : I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için                  (Binde 0,99) Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (38,20TL)’den az, (19.565,00 TL)’den çok olamaz. 2. Emanet harçları: Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden                                                 (Binde 1,98) Harç miktarı ... Devamını Oku »

2011 Harçlar Tarifesi (1) Sayılı Tarife : Yargı Harçları

(1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi  mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde                        8,60 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde                         18,40 TL 3.(5035 ... Devamını Oku »

Kira Artış Oranları (2004 – 2010)

KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 – 2010) YARGITAY’A GÖRE KİRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR (YILLARA GÖRE ÜFE ENDEKSİNDEKİ 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ARTIŞ)     2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OCAK 23,61 14,55 5,45 9,68 6,08 12,81 1,14 ŞUBAT 21,49 14,70 5,04 10,08 5,94 12,63 1,20 MART 19,18 15,03 4,21 10,63 5,95 11,99 1,63 NİSAN 17,03 14,96 4,96 11,01 6,39 ... Devamını Oku »

Harcırah Kanunu’nun Bazı Maddeleri (33 Ve 50) Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Miktarları (2011)

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ) (6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel)  GÜNDELİK MİKTARI (TL) I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33) A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan: 45.50 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik ... Devamını Oku »

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 9)

2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 9) 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) üçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar yer almaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin ... Devamını Oku »

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 34

31 Aralık 2009 PERŞEMBE  Resmî Gazete Sayı : 27449 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, ... Devamını Oku »

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları İle Harçlar Ve Damga Vergisi Nispet Ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

31 Aralık 2009 PERŞEMBE  Resmî Gazete Sayı : 27449 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15725 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates