20 Ekim 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Memur Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Memur Alım İlanı

Mutemet, Danışma memuru, Eczacı, psikolog, veteriner, elektrik, meteolorji, çevre ve inşaat mühendisi, grafiker, harita kadastro, bilgisayar ve fotoğraf teknikeri, elektrik, makine, matbaa teknisyeni, kaptan, çarkçı, ingilizce, beden eğitimi öğretmeni, aşçı, kaloriferci, berber, garson, hademe, çamaşırcı, kuaför alınacak
SINIFI
UNVANI
İL ADI
ALIM YAPILACAK DERECE
ALIM YAPILACAK MİKTAR
657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNUNUN 48'İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DIŞINDA ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
ÖĞRENİM DURUMU
MERKEZİ SINAV NOTU
CİNSİYET
YAŞ DURUMU
ASKERLİK DURUMU
GNİHZ.
Mutemet
Yalova
12
1
Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak.
KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması.
Erkek / Bayan
Müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak. (1111 sayılı Askerlik Kanununun 10'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç). Askerlik hizmeti sırasında "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu alarak terhis edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Danışma Memuru
Çanakkale
12-13
1
Lise ve Dengi Okulların Resepsiyon bölümü mezunu olmak veya Lise ve Dengi okul mezunu olmak ve asgari 120 saatlik MEB.lığı onaylı bilgisayar kurs belgesi olmak.
SAĞHZ.
Eczacı
Ankara
8
1
Fakültelerin Eczacılık bölümü mezunu olmak.
KPSSP3'den asgari 60 notu bulunması.
Psikolog
Muğla
8
1
Fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak.
İstanbul
1
Veteriner
Balıkesir
8
1
Fakültelerin Veteriner Hekimliği bölümü mezunu olmak.
Çanakkale
1
Mersin
1
TEKHZ.
Elektrik Mühendisi
Zonguldak
8
1
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara
1
Meteoroloji Mühendisi
İstanbul
8
1
Fakültelerin Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Çevre Mühendisi
İstanbul
8
1
Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
İnşaat Mühendisi
Mersin
8
1
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Yalova
1
Grafiker
Ankara
8-9
1
Meslek Yüksekokullarının Grafik bölümü mezunu olmak veya Fakültelerin, Grafik/ Grafik Sanatları/ Grafik Tasarım bölümü mezunu olmak.
MYO mezunları için KPSSP93'den asgari 60, Fakülte mezunları için KPSSP3'den asgari 60 notu bulunması.
Harita Kadastro Teknikeri
Yalova
9
1
Meslek Yüksekokullarının Tapu Kadastro veya Harita Kadastro bölümü mezunu olmak.
KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
Bilgisayar Teknikeri
Ankara
9
1
Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak.
Fotoğraf Teknikeri
İstanbul
9
1
Meslek Yüksekokullarının Fotoğraf bölümü mezunu olmak.
Elektrik Teknisyeni
İzmir
12
1
Meslek Liselerinin Elektrik bölümü mezunu olmak.
KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması.
Erkek
İstanbul
1
Makine Teknisyeni
Kocaeli
12
1
Meslek Liselerinin Makine bölümü mezunu olmak.
Matbaa Teknisyeni
Kocaeli
12
1
Meslek Liselerinin Baskı Öncesi Hazırlık/ Matbaa bölümü mezunu olmak.
İstanbul
1
Kaptan
Kocaeli
9-12
1
Lise ve Dengi Okulların Güverte bölümü mezunu ve Asgari Kıyı Kaptanı Ehliyetine sahip olmak veya Meslek Yüksekokullarının Güverte bölümü mezunu ve Asgari Kıyı Kaptanı Ehliyetine sahip olmak.
Lise ve Dengi Okul mezunları için KPSSP94'den, MYO mezunları için KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
İzmir
1
Çarkçı
Kocaeli
9-12
1
Lise ve Dengi Okulların Gemi Makineleri bölümü mezunu olmak veya Meslek Yüksekokullarının Gemi Makineleri bölümü mezunu olmak.
EÖHZ.
İngilizce Öğretmeni
İstanbul
9
2
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya Fakültelerin,İngiliz Dili ve Edebiyatı /İngiliz Dil Bilimi/ Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve Pedagojik Formasyona sahip olmak.
KPSSP10'dan asgari 60 notu bulunması.
Erkek / Bayan
Beden Eğitimi Öğretmeni
İstanbul
9
1
Fakültelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu olmak.
YRDHZ.
Aşçı
Kocaeli
10-12-13
2
Lise ve Dengi Okulların Aşçılık/Mutfak bölümü mezunu olmak veya Meslek Yüksekokullarının Aşçılık/Mutfak Yönetimi bölümü mezunu olmak veya Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Aşçılık dalında Ustalık/Kalfalık belgesine sahip olmak.
Lise ve Dengi Okul mezunları için KPSSP94'den, MYO mezunları için KPSSP93'den asgari 60 notu bulunması.
Erkek
Kaloriferci
İzmir
12-13
1
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında Ustalık/Kalfalık belgesine veya MEB.lığından onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak.
KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması.
Berber
İstanbul
12-13
1
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında Ustalık/Kalfalık belgesine sahip olmak.
YRDHZ.
Garson
Ankara
12-13
1
Lise ve Dengi Okulların Servis bölümü mezunu olmak veya Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Servis (Garson) dalında Ustalık/Kalfalık belgesi veya bonservise sahip olmak.
KPSSP94'den asgari 60 notu bulunması
Bayan
Kocaeli
5
Erkek / Bayan
Çanakkale
1
Zonguldak
1
İstanbul
3
Muğla
1
Hatay
1
Hademe
Ankara
12-13
1
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak.
İstanbul
1
Çamaşırcı
İstanbul
12-13
1
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve Çamaşırcı bonservis belgesine sahip olmak.
Kuaför
Çanakkale
12-13
1
Lise ve Dengi Okulların Kuaförlük/ Güzellik ve Saç Bakımı/ Cilt Bakım-Kuaförlük bölümü mezunu olmak veya Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre Kuaförlük dalında Ustalık-Kalfalık belgesine sahip olmak.
BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6'ıncı fıkrası hariç), 2. 2009 veya 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve ilan edilen unvanların hizasında belirtilen asgari KPSS notlarını almış olmak (En yüksek puan dikkate alınır), 3. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak (Lisans mezunları, önlisans ve lise mezunu kadrolarına; önlisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak, 4. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak, 5. Sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden "Askeri Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak, (Mülakat sınavları sonucunda başarılı olan adayların sevki Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından yapılacaktır.) 6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak. NOT : Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS puanı), %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacaktır.
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. İş Talep Formu (Form düzenlenirken dikkat edilecek hususlar www.dzkk.tsk.tr internet adresinde Personel/Öğrenci Alımları bölümünde dokümanlar kısmında ilan edilmiştir. Her aday el yazısıyla, siyah tükenmez/dolma kalem ile, okunaklı ve karalama yapmadan dolduracaktır), 2. 2009 veya 2010 yılı KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı, 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi, 4. Son iki ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 5. Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi, 6. Unvanı ile ilgili istenen (Tablonun öğrenim durumunda belirtilen) özel onaylı belgenin fotokopisi (3308 sayılı Kanuna göre Ustalık/Kalfalık Belgeleri, MEB.lığı Onaylı Kurs Belgeleri, Pedagojik Formasyon Belgeleri vb.). 7. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin (terhis oldukları komutanlık tarafından verilen tablo/çizelgeli) fotokopisi. 8. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuğu olduğunu gösterir belge. (Yalnızca; şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarından istenir) DİKKAT! Belgeleri eksik olan, İş Talep Formunda unvan ve bölge (Her aday bir unvan ve bir bölgeye müracaat edebilecektir) belirtmeyen, formu yanlış ve eksik dolduran adayların müracaatı kabul edilmeyecektir. NOT : Müracaatı kabul edilmeyen adaylar da dahil hiç bir başvuru evrağı iade edilmeyecektir.
BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ
1. Adaylar 14 - 18 Mart 2011 tarihleri arasında, 09.00 - 17.00 saatleri içerisinde istenilen belgelerle birlikte, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı 34676 Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen veya posta ile başvuracaklardır. (18 Mart 2011 saat 17:00'dan sonra Komutanlığımıza ulaşan başvuru/postalara işlem yapılmayacaktır) 2. Değerlendirmeye (mülakata) tabi tutulacak adayların miktarı yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarların 6 katını geçmeyecektir. Değerlendirmeye (mülakata) çağrılacak aday listesi ile sınav yeri ve zamanı 01 Nisan 2011 tarihinde internet "www.dzkk.tsk.tr" adresi vasıtası ile kamuoyuna ilan edilecek, ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. Sıralamaya giremeyen ve müracaatı kabul edilmeyen adaylar ilan edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ VE TELEFONLARI
Adres : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı
34676 Beylerbeyi / İSTANBUL 
Telefon : (0216) 310 72 27 Dahili No.: 3346 - 3348
Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates